İZZET BAYSAL VAKFI

Burslar, Teşvik Ödülleri ve Yardımlar

İzzet Baysal Vakfı Teşvik Ödülleri

Teşvik ödülleri genellikle;

1- Araştırma yarışmalarında derece alanlar,

2- Edebiyat ve sanat dallarındaki yarışmalarda derece alanlar,

3- Bolu il ve ilçeler arası ilkokul, ortaokul ve liseler arası bilgi ve genel kültür yarışmalarında derece alan okul ve öğrenciler,

4- Merkez İlçe Liselerin Okul birincileri ile A.İ.B.Ü.nin Fakülte ve Yüksekokullarını birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren öğrenciler.

AİBÜ Fakülte ve Yüksekokulları ile Bolu ilindeki orta dereceli okullardan folklor ve spor dalında Türkiye genelinde derece alan öğrenciler teşvik ödülü ile ödüllendirilmişlerdir. Bolu’da yılın öğretmeni seçilen öğretmenlerimize uygulama yürürlükten kalkıncaya kadar vakıf tarafindan ödül verilmiştir.

6- Ayrıca Vakıf 2004 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinin yurtdışı A-A1 yayınlarının her birini 1000 er TL ile ödüllendirmiştir. 2016 yılından itibaren 1500 TL ile ödüllendirilecektir. Bu güne kadar 597 Akademisyen 499 yayın gerçekleştirmişlerdir. Bu uygulama bundan böyle devam edecektir. 2005 yılından itibaren bütçeye Bilimsel Destek Fonu ve Akademik Etkinlikleri Destekleme Fonu adı altında tahsisat koymaktadır..

Kurucumuz talimatıyla, 1994-1995 öğretim yılından itibaren burslarda ismimizi taşıyan Abant İzzet Baysal Üniversitesinin öğrencilerinin yoğunluğu göze çarpmaktadır