İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Amaçlara Yönelik Kurumlara Bağışlar

İZZET BAYSAL VAKFI AYNI AMACA YÖNELİK KURUMLARA BAĞIŞLAR Senesi Yapılan Bağış TL)
T. Spastik Çocuklar Derneği Bolu Şb. 1992 1,-
Ünicef Türkiye Milli Komitesi 1992 1,-
AİBÜ Misafirhane Donanım İçin 1994 150,-
T. Korumaya Muht. Çocuklar Derneği 1996 1,-
İstanbul Kült. ve Sanat Vakfı 1996 50,-
T.H. Kurumu 1. Dünya Hava Oyunları 1997 50,-
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 1998 90,-
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
1999 150,-
Deprem Yardımı (İki Vilayete) 1999 60.000,-
T. Üçüncü Sektör Vakfına 2000 50,-
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 2000 250,-
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
2001 350,-
TÜSEV 2001 Yılı Katılım Payı 2001 120,-
TÜSEV 2002 Yılı Katılım Payı
2002 81,-
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 2002 350,-
AİBÜ Tıp Fak. Araşt.-Gelişt. Derneği 2003 172.000,-
TÜSEV 2004-2005 Yılı Katılım Payı 2004 2.875,-
AİBÜ Tıp Fak. Araşt.-Gelişt. Derneği 2004 68.588,-
TÜSEV 2005 Yılı Katılım Payı 2005 1.346,-
TÜSEV 2006 Katılım Payı 2006 1.317,-
Türkiye 9. Gıda Kong. Katkı 2006 12.888,-
TÜSEV 2007 Katılım Payı 2007 1.799,-
TÜSEV 2008 Katılım Payı 2008 1.975,-
TÜSEV 2009 Katılım Payı 2009 2.119,-
TÜSEV 2010 Katılım Payı 2010 2.788,-
TÜSEV 2011 Katılım Payı 2011 2.200,-
Sağlık Bakanlığı Hs. Somaliye Yardım 2011 1.000,-
Bolu Valiliği Hs. Somaliye Yardım 2011 1.000,-
Van Depremine Yardım İnsani Yard. Hs. 2011 1.000,-
TÜSEV 2012 Katılım Payı
2012 2.223,-
TÜSEV 2013 Katılım Payı
2013 1.200,-
TÜSEV 2014 Katılım Payı
2014 3.038,-
TÜSEV 2015 Katılım Payı
2015 2.718,-

TOPLAM 346.067,- TL

GEREKENLERE SAĞLIK YARDIMI Senesi Yapılan Bağış (TL)
Türkan Pınar 1987-2015 28.100,-
Fatma Koşanoğlu 1991-1994 4,-
Ahmet Bulut 1987-1994 6,-
İbrahim Tekin (Eşine) 1994-2014 12.915,-
Hacı Gütmen 1995 4,-
Altun Bulut 1995 2,-
Necat Güncer 1995 17,-
Filiz Akal 1996 392,-
Recep Kubilay Alkan 1997 55,-
Gülferah Dönmez 1997-2015 20.624,-
Hüseyin Güneş 1997 30,-
İzzet Baysal Ted. Katkı 1999-2000 24.058,-
Cahit Dinçtürk 2004 500,-
Ahmet Eşmeli 1997 184,-
Musatafa Eskihisarlı 2007-2009 1.000,-
TOPLAM 87.891,- TL