İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Rayiç Değerleri

1987 - 2018

Amaçlara Yönelik Yatırımlar(2018 yılı rayiç (TL)değerleriyle
Önceki yılın değerleri maliyenin 2018 yılı için öngördüğü %3,83 değer artışı nispetinde arttırılmıştır)
İlk ve Ortaöğretim Tesisleri 55 Tesis 107.867.584,78 TL
Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri 54 Tesis
108.427.580,72 TL
Üniversite Bina ve Donanımları 33 Tesis
309.430.859,64 TL
31 Yılda Yapılan Yatırımların Toplamı 142 Tesis 525.726.025,14 TL
Ayrıca ve Harcamanın Yapıldığı Yıl Maliyetleri (TL) ile
−Muhtelif Eğitim Kurum Eğitim Gereçleri 180.508,15 TL
−Muhtelif Sağlık Kurumlarına Sağlık Gereçleri 241.064,00 TL
−1675 Öğrenciye Verilen Burslar (643 Üniversite Mezunu) 4.165.387,00 TL
−Başarılı Öğrencilere ve Akademisyenlere Teşvik Ödülleri 664.835,44 TL
−Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları 98.311,00 TL
−Aynı Amaca Yönelik Kuruluşlara Bağışlar 353.729,00 TL
Otuzbir yılda yapılan yardımların toplamı (Harcamaların yapıldığı yıl değerleriyle) 5.703.834,59 TL
GENEL TOPLAM : 531.429.859,73 TL

NOT:
Tanzim tarihi: Ocak 2018
2018 yılı yatırım bütçesi bu değerlerin dışındadır.