İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Rayiç Değerleri

1987 - 2017

Amaçlara Yönelik Yatırımlar(2017 yılı rayiç (TL)değerleriyle
Önceki yılın değerleri maliyenin 2017 yılı için öngördüğü %3,83 değer artışı nispetinde arttırılmıştır)
İlk ve Ortaöğretim Tesisleri 55 Tesis 83.782.692 TL
Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri 54 Tesis
91.227.386 TL
Üniversite Bina ve Donanımları 32 Tesis
260.230.734 TL
29 Yılda Yapılan Yatırımların Toplamı 141 Tesis 455.269.623,46 TL
Ayrıca ve Harcamanın Yapıldığı Yıl Maliyetleri (TL) ile
−Muhtelif Eğitim Kurum Eğitim Gereçleri 177.508,00 TL
−Muhtelif Sağlık Kurumlarına Sağlık Gereçleri 129.446,00 TL
−1611 Öğrenciye Verilen Burslar (608 mezun) 3.738.637,00 TL
−Başarılı Öğrencilere ve Akademisyenlere Teşvik Ödülleri 588.805,00 TL
−Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları 92.831,00 TL
−Aynı Amaca Yönelik Kuruluşlara Bağışlar 349.659,00 TL
Yirmidokuz yılda yapılan yardımların toplamı (Harcamaların yapıldığı yıldeğerleriyle) 5.076.886,00 TL
GENEL TOPLAM : 460.346.509,46 TL

NOT:
Tanzim tarihi: Ocak 2017
2017 yılı yatırım bütçesi bu değerlerin dışındadır.