İZZET BAYSAL VAKFI

Burslar

Burslarla İlgili Genel Bilgiler

BURSLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

YILI
ORTA
ÖĞRETİM

ÜNİVERSİTE
TOPLAM
BURS TUTARI
YILLIK TL

1987-1988 70 13 83 11,79
1988-1989 79 24 103 19,80
1989-1990 93 31 124 37,53
1990-1991 104 33 137 77,13
1991-1992 133 37 170 139,73
1992-1993 122 43 165 228,51
1993-1994 112 52 164 435,60
1994-1995 79 71 150 923,40
1995-1996 44 92 136 1.539,00
1996-1997 36 112 148 3.510,00
1997-1998 20 145 165 8.280,00
1998-1999 14 121 135 13.698,00
1999-2000 6 128+24 Depremzede 158 41.580,00
2000-2001 7 143 150 65.295,00
2001-2002 6 149 155 81.540,00
2002-2003 4 158 162 107.550,00
2003-2004 5 159 164 130.140,00
2004-2005 4 167 171 151.740,00
2005-2006 5 175 180 191.250,00
2006-2007 3 175 178 206.370,00
2007-2008 2 184 186 249.750,00
2008-2009 2 178 180 257.760,00
2009-2010 2 168 170 243.360,00
2010-2011 3 169 172 260.730,00
2011-2012 4 179 183 293.320,00
2012-2013 2 186 188 336.800,00
2013-2014 2 173 175 344.520,00
2014-2015 1 171 172 370.440,00
2015-2016 9 185 195 426.225,00
2016-2017 9 180 189 415.125,00
2017-2018 7 180 187 454.950,00
2018-2019 7 185 192 509.625,00
2019-2020 3 172 175 469.125,00
2020-2021 2 194 196 524.250,00
2021-2022 1 192 193 632.325,00
2022-2023 0 185 185 728.400,00
2023-2024 0 176 176 1.584.000,00
TOPLAM
9.105.070,49
İZZET BAYSAL VAKFI BURSLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ
1987-2024
1987-2024 yılı itibarıyla üniversite mezunu 861
1987-2024 yıl itibarıyla liseden mezun 112
1987-2024 yılları arasında çeşitli nedenlerle bursu kesilen 907
2023-2024 yılı itibarıyla devam eden bursiyer öğrenci sayısı 176
TOPLAM
2056

Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerimize bugüne kadar 9.105.070,49 TL burs ödenmiştir. Bundan böyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 4 yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine, bölüm birincilerden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu birer öğrenciye daha (Bolu merkez ve ilçelerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı) Vakıf tarafından her sene karşılıksız burs verilmektedir. Bu uygulamaya 1994-1995 öğretim yılından itibaren başlanmıştır.

Ayrıca AİBÜ’nde ve Bolu Merkezde bulunan ortaokul ve liselerde okuyan çalışkan ve maddi desteğe muhtaç Bolu’lu öğrencilere de her sene Yönetim Kurulu Kararı ile burs verilmektedir.

Eğitim burslarından ayrı olarak Vakıf her sene kabiliyetli öğrencileri teşvik edebilme gayesiyle bütçesine sadece bu konuda harcanmak üzere tahsisat koymaktadır.

Teşvik ödülleri genellikle;

1- Araştırma yarışmalarında derece alanlar,

2- Edebiyat ve sanat dallarındaki yarışmalarda derece alanlar,

3- Bolu il ve ilçeler arası ilkokul, ortaokul ve liseler arası bilgi ve genel kültür yarışmalarında derece alan okul ve öğrenciler,

4- Bolu Merkez ve ilçelerdeki Lise birincileri ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini birinci ikinci ve üçüncü olarak bitiren Lisans ve Ön lisans öğrencileri ile Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını birinci olarak bitiren öğrenciler.

BAİBÜ Fakülte ve Yüksekokulları ile Bolu ilindeki orta dereceli okullardan folklor ve spor dalında Türkiye genelinde derece alan öğrenciler teşvik ödülü ile ödüllendirilmişlerdir. Bolu’da yılın öğretmeni seçilen öğretmenlerimize uygulama yürürlükten kalkıncaya kadar vakıf tarafından ödül verilmiştir.

6- Ayrıca Vakıf 2004 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinin yurtdışı A-A1 yayınlarının her birini 1000 er TL ile ödüllendirmiştir. 2016 yılından itibaren 1500 TL, 09 Şubat 2023 tarih ve 269 nolu yönetim kurulu kararı ile 3.000.-TL, 18.02.2024 tarih ve 276 Yönetim Kurulu kararı 5.000.-TL ile ödüllendirilecektir. Bu güne kadar 1075 Akademisyen 1255 yayın gerçekleştirmişlerdir. Bu uygulama bundan böyle devam edecektir. 2005 yılından itibaren bütçeye Bilimsel Destek Fonu ve Akademik Etkinlikleri Destekleme Fonu adı altında tahsisat koymaktadır..

Kurucumuz talimatıyla, 1994-1995 öğretim yılından itibaren burslarda ismimizi taşıyan Abant İzzet Baysal Üniversitesinin öğrencilerinin yoğunluğu göze çarpmaktadır