İZZET BAYSAL VAKFI

Şükran Günleri

Şükran Günleri

Bolu Belediyesi 1990 yılında 11 Mayıs’ı “İzzet Baysal Şükran Günü”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ise 1995 yılından itibaren “İzzet Baysal Günleri” olarak ilan etmişler, 2002 Yılından itibaren ise “İzzet Baysal Şükran Günleri” olarak kutlanmaktadır. 2007 Yılında Bolu Valiliğinin önderliğinde “İzzet Baysal Şükran Günleri Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Yönergesi” hazırlanarak, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerine sunulmuş, 07.11.2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Yönergenin kabulünden sonra her sene Mayıs ayının 11,12 ve 13’üncü günlerinde (3) gün festival havasında kutlanacaktır. 2006 yılından itibaren İzzet Baysal’ın hayırseverlik anlayışı, yaşam tarzı ve ahlaki değerleri doğrultusunda ilimizde topluma hizmet veren bir kişi veya kuruluşa “İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü” verilmektedir. Her sene 11 Mayıs’tan itibaren bir hafta süre ile kutlamalar yapılmaktadır. Ve bu kutlamalara başta Valilik, Belediye Başkanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi olmak üzere Bolu’da bulunan tüm sağlık ve eğitim kurumları ile diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri halkla bütünleşmiş olarak katılmaktadırlar. 13 Mayıs 2012 tarihinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda alınan karar gereği 2013 yılından itibaren bu kutlamalar Bolu Kent Konseyi tarafından organize edilmeye başlanmış olup, Valilik, Belediye ve Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşlar gerekli desteği sağlamaktadırlar.

2016 Yılından Bazı Kareler