İZZET BAYSAL VAKFI

İzzet Baysal Vakfı

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

AHMET BAYSAL

Kuruluşu 1986 yılının Aralık ayında yayınlanan Resmi Gazetede Tescil edilmiş olan Vakfımızın, bu kadar sene geçtikten sonra neden yenice kendine ait bir web sayfası oluşturmayı düşündüğü merak konusu olabilir. Bunun sebebi, kuruluşunda öncülüğümüz olan ve bu nedenle ismine kurucumuzun ismi verilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nün isteğine uyularak Vakfımızla ilgili bilgileri içeren web sayfasının Üniversitemizin bilgi işlem sistemi içinde yer almasıdan kaynaklanmıştır. Nitekim bu yeni web sayfamız oluşturulana kadar Vakfa ait bilgiler üniversite bilgi işlem dairesinin verebildiği destek ölçüsünde Rektörlüğün sistemi içerisinde yer almıştır.. Ancak Üniversite web sitesinin ve sisteminin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir ara çökertilmiş olması üzerine Üniversite web sitesi ile birlikte Vakfın bilgileri de büyük ölçüde zarar görmüş ve kaybolmuştur. Vakıf Yönetim Kurulu bu kaybı hayırlı bir vesile telakki etmiş ve 2016 yılı 3. yarısında aldığı bir kararla kendi web sayfasını oluşturmaya karar vermiştir. Mütevelli üyelerimizden Mustafa Yaman, Mesut Kalaycıoğlu ve Fatih Yamaner üçlüsünün işi bir komisyon olarak üstlenmesiyle çalışmalara başlanmış ve Bolu’da konusunda isim yapmış Ajans 360 ile anlaşarak ve o firma yetkilileri ile' müteaddit müşterek çalışma ve görüşmeler sonucunda izleyicisinin önüne İzzet Baysal Vakfı'nın bu web sayfası yayına girmiştir. Bu çalışmayı titizlikle sonuçlandıran isimleri yazılı Komisyon üyelerimize ve Ajans 360'ın çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bahsi geçen komisyon üyelerimiz, çalışmalarının son aşamasında Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı olarak benden bu açılış sayfasına kısa da olsa bir mesaj yazmamı istediler. "Vakfa ait her bilgiyi zaten yerleştirdiniz; ben başka ne söyleyebilirim" diyemedim. Zira görevim icabı söylenecekler var! Söylenmesi gereken "öz"ler var! Vakfın altı kırmızı ile çizilmişleri var!.. Başka vakıflarda bulunmayan, biz Boluluların haklı olarak övünebileceğimiz şeyleri var!
 1. En mühimi Vakfın, İzzet Baysal gibi, tüm varlığını yalnızca doğup büyüdüğü, ana baba toprağı şehrine adamış emsalsiz bir kurucusu var. Başka hiçbir vakfın kurucusunda böyle bir karşılıksız adama arzusu göremezsiniz. Onu her zaman rahmet ve şükranla anacağız.
 2. Vakfın sadece mal varlığı değil, Yönetimi de tamamen Bolululara bırakılmış... Bolulular adına bu Vakıf 28 Bolulu Mütevelli üyeye teslim edilmiş: 7'si şehrin üst yöneticilerinden Şeref üyeleri, diğer 21’i halktan seçilmiş üyeler .. Vakıf içlerinden seçtikleri 6 kişi tarafından yönetilir. Üyelerin tümü emanete ihanetin en büyük günah olduğunu bilen kimselerdir ve zamanla içlerinden gideceklerin yerine seçilecekler de elbette öyle olacaktır.
 3. Web sayfası incelendiğinde ve ileriki bilgilerde görüleceği gibi, Vakfın mal varlığı da, bunun yıllık gelirleri de sınırlıdır. Dolayası ile Vakıf hayırlarını Devletin katkısını da yanına alarak yapar. Böylece, geçen 30 yılda görülmüştür ki, birlikte başarılan eğitim ve sağlık işletmelerine Vakıf ON vermişse Devlet YÜZ vermiştir. İzzet Baysal, daha Vakfın kuruluşunda, imkanlarımın ötesinde "Bolu’ya daha fazla ne kazandırabilirim" hesabı ile yola çıkmış böyle ileriyi gören emsalsiz bir Vakıf kurucusudur.. Yoksa daha 30 yıl bile dolmadan Vakfın Bolu’ya, 140 eğitim ve sağlık tesisi kazandırılabilmiş olması, bu web sayfalarında göreceğiniz Vakfın sadece yıllık mütevazı gelirleriyle mümkün olabilir miydi?
 4. İzzet Baysal’ın yazılı olmayan fakat bilinen vasiyetidir: Vakfın Bolu’ya Eğitim ve sağlık konusunda yapacağı tesisler muhakkak onun Vakfa adadığı varlığın gelirleri ile yapılacaktır. Çünkü o varlık, hayatı boyunca kazandıklarından Devletine vergisini ödedikten sonra kalan helal kazançtır. Yatırımlarına menşei belirsiz katkılar girsin istememiştir: Bağış istenmez buna rağmen yapılan gönüllü bağışlar teşekkürle kabul edilir; Zira bilinir ki gönülden, içtenlikle verilen her şey helaldir.
 5. Vakfın yapığı hayırlar sadece Bolu’ya değil ülkemizin her köşesine örnek olmuştur. Devletine bir üniversite armağan etmesi ülkemizin iki şehrindeki hayırseverine daha örnek olmuş, onlar da şehirlerine birer üniversite kurarak Devlete armağan etmişlerdir. Ve biz Bolululara övünç ifadeleri, üniversitelerinin açılışlarında "Biz İzzet Baysal’ı örnek aldık" demişlerdir. Ülkede yaşanan bu örnekler, İzzet Baysal'ın yeri geldikçe tekrarladığı bir beklentisinin ufak da olsa anlamlı bir tezahürüdür. Nitekim "Bu ülkede benden zengin binden fazla insan var, yarısı benim verdiğimin yarısını verse bu ülke dünyayı geçer" demiştir.
 6. Vakfın amaçları rasgele düzenlenmemiştir, şu cümle çok önemli bir ilkeyi belirtir: "Vakfın amacını çağdaş, laik ve demokratik Atatürkçü ışığından ve Ulu Önder'in muasır medeniyete ulaşmada gösterdiği yoldan şaşmadan gerçekleştirmeyi esas alır." (Vakıf Resmi Senedi 4. Madde)
 7. Vakıf yıllık gelirlerinin tamamını isterse amaçları için kullanabilir. Ancak Vakfın ilanihaye yaşamasını hedefleyen Vakfın kurucusu uygulamada, her yıl gelirlerinin en fazla 2/3 ünü amaçlar için kullanmayı, kalan 1/3 ün den yönetim giderleri çıktıktan sonra kalanını Vakfın Varlığına ilave etmeyi bir ana prensip olarak uygulamaya koymuştur. Vakıf yönetimi de bu esasa harfiyen riayet etmektedir. (Uygulama Maliye Bakanlığının izni ile yapılmaktadır.)
 8. Vaktiyle Bolu Ticaret Odası'nda bir konuşmamda Vakfın kurucusu amcam İzzet Baysal'ı üç cümle içine şöyle sığdırmıştım: "İnsana verilen itibar ve saygı günümüzde ne yazık ki kişiye değil, kişinin servetine ve zenginliğine gösterilmektedir. Oysa itibarın ölçüsü ve değeri kişinin· varlığını edinmedeki ve onu harcamadaki davranışları olmalıdır. İzzet Baysal servetini edinmede de, o serveti harcamada da gösterdiği davranışları ile günümüzde unutulma eğiliminde olan "itibar ölçüsünün" ne olması gerektiğini hatırlatan nadir örneklerden biridir."
 9. Benim de benzer bir görüşüm var: "İnsan olmak var, insan olabilmek var! Allaha şükür hepimiz birer insanız. Ama insan olabilmek, kendinin ve yakınlarının. İhtiyacından fazlasını kendi lüksü için değil diğer insanların ihtiyacına harcayabilmekle mümkündür."
 Web sitemizin Bolumuza hayırlı olmasını diliyor, değerli hemşerilerimizden vakit buldukça onu ziyaret etmelerini arzu ediyorum. Zira kendilerine emanet edilmiş olan bu Vakfı çok iyi tanımaları ve izlemeleri gerekir; belli olmaz, bakarsınız bir gün Vakfın boşalan bir mütevelli üyeliği için, beklemedikleri bir anda, kendilerine teklif gelebilir; onurla kabul edeceklerine emin olduğum bu önemli görev için önceden hazır olmalarında -nitekim inanılması zor gelecek amma, son seçilen 5 üyemiz böyle bir sürprizle karşı karşıya kalmışlardır- fayda vardır.

AHMET BAYSAL
İZZET BAYSAL VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI