İZZET BAYSAL VAKFI

Hukuk Fakültesi Devir Teslim ve Açılış Töreni Yapıldı

Vakfımız tarafından yaptırılan Hukuk Fakültesi binası, 34’üncü İzzet Baysal

Şükran Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen devir

teslim töreniyle, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne devredildi ve açılışı

gerçekleştirildi.


8016_8689_9179-DSC_2840-copy.jpg7016_8689_9178-DSC_2854-copy.jpgDEVİR TESLİM TUTANAĞI

KONU: İzzet Baysal Vakfı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında 11.05.2019

tarihinde imzalanan protokol gereğince , Dr. Mimar Mine Tunçok Sarıberberoğlu tarafından

mimari projesi çizilen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kabul

edilip imzalanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü içindeki Karaköy

Mahallesi Şehit Ozan ÖZEN Caddesi 154 ada 1 parsel (eski 2422 ada, 5 nolu parsel) üzerine ,

İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan HUKUK FAKÜLTESİ binasının ve kapalı otoparkının

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne teslim edilme tutanağıdır.

9216_8689_9179-DSC_6002.jpg

1)Binanın mimari projesi Dr. Mimar Mine Tunçok Sarıberberoğlu tarafından çizilmiş ve Üniversite tarafından onaylanmıştır. 5

Bloktan oluşan binada; A Blok: Öğretim üyeleri odaları, idari ofisler ve derslikler (2766 m²) B Blok: Derslik, sosyal ve teknik alanlar (1410 m²)

C Blok: Dekanlık ve idari ofisler (659 m²)

D Blok: Amfiler (3123 m²)

E Blok: Kantin (162 m²)

Kapalı Otopark: (770 m²)

alanları bulunmaktadır. (Toplam 8890 m²)

2) Hukuk Fakültesinin eğitim ve idari binası olacak olan A blokta, 43 adet öğretim üyesi odası, 3 adet idari oda, 3 adet çağ ocağı, 5 adet 30 kişilik derslik, 1 adet 40 kişilik derslik, 2 adet abdesthane, 2 adet 13 kişilik asansör bulunmaktadır.

3) Hukuk Fakültesinin eğitim ve teknik bloğu olacak olan B blok, eşanjör odası, su deposu, elektrik kuvvetli akım dağıtım pano odası, Ups odası, 2 adet öğrenci kulüp odası, 1 adet erkek mescidi,1 adet bayan mescidi, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 6 adet 70 kişilik derslik, bir adet duruşma salonu, bir adet öğrenci çalışma salonundan oluşmaktadır.

4) Hukuk Fakültesinin yönetim bloğu olacak C blokta, giriş fuaye alanı, Dekan ve Dekan sekreteri odası, 2 adet Dekan Yardımcısı odası, Yönetim Kurulu Odası, 2 adet toplantı odası, 4 adet idari oda, bir adet misafir öğretim görevlisi odası, 2 adet yüksek lisans seminer odası bulunmaktadır.

5) Hukuk Fakültesinin eğitim bloğu olarak hizmet verecek olan D blok, 14 adet depo ve teknik alan, 1 adet 13 kişilik asansör, 1 adet çay ocağı, 4 adet 110 kişilik amfi, 4 adet 200 kişilik amfi (duruşma salonu şeklinde) ve bunlara ait teneffüs hollerinden oluşmaktadır.

6) Hukuk Fakültesinin E bloğu öğrenci kantinidir. İç avluda ayrı temeli olan ayrı bir bina olarak tasarlanmıştır. Kendisine ait terası vardır ve öğrencilerin güzel havalarda bahçede oturma imkanı bulunmaktadır.

7) Binanın kuzey tarafında ayrı blok olarak tasarlanan tek katlı kapalı otopark 34 araç kapasitelidir. Gerekli olan havalandırma ve yangın sistemleri yapılmış olarak teslim edilmiştir. D Blok 200 kişilik amfilerinin altında ise 12 araçlık yarı kapalı otopark kullanıma hazırdır.

8) Hukuk Fakültesi binası yapımı için, İzzet Baysal Vakfı tarafından 23.07.2019 tarihinde Yeni Güney İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmış ve 26.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin sözleşme bedeli 16.814.000,00-TL’dir. Dünyada yaşanan pandemi ve ülkemizde yaşanan 2 tane büyük ekonomik dalgalanmaya rağmen inşaat 05.04.2023 tarihinde bitirilmiştir. Binanın toplam maliyeti 31.000.000,00-TL’yi bulmuş ve İzzet Baysal Vakfı tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne teslim edilmiştir.

9) Binanın çevre düzenleme işleri, istinat perdeleri, elektrik ana besleme hatları, çevre duvarı, açık otopark işleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yaptırılmıştır. Binanın kanalizasyon ve yağmur suyu hatları belli bir noktaya kadar Vakıf tarafından yapılmış, devamı Üniversite tarafından yaptırılmıştır.

10) İzzet Baysal Vakfı son dört yıldır yatırım bütçesindeki inşaat yatırımlarının tamamını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin iki önemli Eğitim Binası olan Hukuk Fakültesi ve Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü binalarının ihtiyacını karşılamak için ayırmıştır. Covid salgını ve finans sektöründeki fiyat değişikliklerinden kaynaklı inşaat maliyetlerinde yaşanan olağan dışı artışlar sebebiyle İzzet Baysal Vakfı’nın Hukuk Fakültesi inşaatını, protokolde yazan 3 yıl sonun da (11.05.2022) bitiremeyeceği anlaşılması üzerine, şu an Ziraat Fakültesi Binasında eğitim gören Hukuk Fakültesi öğrencilerinin bir an önce binalarına taşınmasının elzem olmasından dolayı, binanın 2022 yılı son çeyreğinde bitirilebilmesi ve 2022-2023 Akademik yılında öğrencilerin kendi binalarında eğitim ve öğretime devam edebilmeleri için Vakfın taahhüdünde bulunan bazı imalatların Üniversite tarafından yaptırılması hususunda Vakıf ve Üniversite yönetimi anlaşmışlar ve 03.01.2022 tarihinde ek protokol imzalamışlardır. Bu protokole göre 4 Adet büyük amfinin bütün ses ve görüntü sistemleri, sıraları, engelliler için gezilebilir taban ve kabartmalı harita, bariyerler, kameralar ve lisansı, fiber optik modüller, ethernet switch ve access pointler, kesintisiz güç kaynağı (UPS) Üniversite tarafından yaptırılmıştır.

11) İzzet Baysal Vakfı, binanın yapım aşamasında emeği geçenlerin ve bina bilgisinin yer aldığı bina künyesini hazırlatmış ve uygun yere montajını yaptırtmıştır. Ayrıca İzzet Baysal Vakfı, Vakfımızın kurucusu Büyük Hayırsever İzzet BAYSAL’ın büstünü ve kaidesini yaptırarak, binanın giriş kısmına uygun yere montajını yaptırtmıştır. Bu büst ve künyenin bina durdukça yerinde kalması Üniversite Yönetimince sağlanacaktır.

12) Üniversite tarafından binanın ismi, Proje müellifi Dr. Mimar Mine Tunçok Sarıberberoğlu’nun uygun gördüğü yere paslanmaz çelik harflerle HUKUK FAKÜLTESİ olarak yazdırılmıştır.

13) Hukuk Fakültesinin eğitimle ilgili her türlü donanımı Üniversite yönetimince yaptırılacaktır.

14) Binada sözleşme ve şartnamesine göre sınıfının en iyi malzemeleri kullanılmış, inşaatın her safhası Vakıf ve Üniversite kontrol teşkilatı tarafından kontrol edilmiş ve 05.04.2023 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

15) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31.000.000,00-TL maliyet bedeli ile bu binayı İZZET BAYSAL VAKFI’nın bir armağanı olarak envanterine HUKUK FAKÜLTESİ olarak kaydedecek, bu isim hiçbir zaman değişmeyecek ve yazışmalarda bu isim kullanılacaktır.

16) Vakfın yazılı onayı olmadan bu bina Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sorumluluğundan çıkarılamaz ve eğitim alanı dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

17) Bu tutanakla birlikte Vakfın sorumluluğu Hukuk Fakültesi binası ile ilgili sona ermiştir. Bu binanın işletmesi ve bakımı bundan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ ne aittir. İş bu protokol 3 (üç) sayfa ve 4 (dört) nüsha olarak düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanmış ve birer örneği ilgililere verilmiştir.

Bolu 02.06.2023

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfisi


Ahmet Şükrü BAYSAL Mustafa ALİŞARLI B.A.İ.B.Ü. Rektörü

İzzet Baysal Vakfı BaşkanıTanju ÖZCAN Erkan KILIÇ Bolu Valisi

Bolu Belediye Başkanı