İZZET BAYSAL VAKFI

Şükran Günlerinde Baibü Hukuk Fakültesi ‘Nin Protokolü İmzalandı


Şükran Günlerinde Baibü Hukuk Fakültesi ‘Nin Protokolü İmzalandı

11 Mayıs 2019 Cuma günü Anıtpark’ta Atatürk Anıtına Kent Konseyi adına çelenk konuldu. Atatürk’ten İzzet Baysal’a saygı yürüyüşünün ardından, İzzet Baysal heykeline çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra BAİBÜ Hukuk Fakültesinin Protokolü Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın onur şahitliğinde, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, BAİBÜ Rektörü Prof.Dr.Alişarlı tarafından imzalandı. Sonbaharda temeli atılacak Hukuk Fakültesinin 3 yıl içinde bitirilmesi öngörülmektedir.

PROTOKOL

1. KONU:

Vakfımız kurucusunun vasiyeti olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bir HUKUK FAKÜLTESİ armağan edilmesidir.

Dr. Mine TUNÇOK SARIBERBEROĞLU tarafından mimari avan projesi çizilen ve BAİBÜ Rektörlüğü tarafından kabul edilip imzalanan, BAİBÜ Kampüsü içindeki Karaköy Mahallesi Şehit Ozan ÖZEN Caddesi 2422 ada, 5 No.lu parsel üzerine bir HUKUK FAKÜLTESİ inşaa edilecektir.

Hukuk Fakültesi binası 35 araçlık kapalı, 12 araçlık yarı kapalı, otoparkı ile yaklaşık 3800 m² oturum alanına, yaklaşık toplam 8500 m² kapalı alana sahiptir. Zemin+2 kattan oluşmaktadır. Zemin katta bilgisayar dersliği ve kulüp odaları ile birlikte iç bahçesinde 150 m²’lik kantin, kafeterya alanı bulunmaktadır. 4 adet 100, 4 adet 200 kişilik amfi ile bir duruşma salonu, 6 adet 70 kişilik lisans dersliği, 6 adet 30 kişilik yüksek lisans dersliği, 48 adet maksimum 2 kişi oturabilecek idari ofis, dekanlık birimleri ve toplantı odalarından oluşmaktadır.

2. TARAFLAR:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI(Rektörlük olarak anılacak);

İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu adına Ahmet Şükrü BAYSAL (Vakıf olarak anılacak)

3. VECİBELER

REKTÖRLÜĞÜN VECİBELERİ

3.1 Binanın zemin etüdünü yaptıracaktır.

3.2 Binanın ihtiyacı olan elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon bağlantılarını binaya kadar getirecek, binanın inşaat ruhsatı ve yapı kullanma belgelerini temin edecektir.

3.3 Binanın çevre düzenlemesini yaptıracaktır.

3.4 Sarf bedellerinin yüklenici tarafından ödenmesi şartı ile yükleniciye elektrik ve su temin edecektir.

3.5 Binanın elektrik ve tesisat projelerini yapacak, inşaatın kontrollük hizmetlerini yürütecek, inşaatın teknik ve idari şartnamesini hazırlayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı için belirlediği birim fiyatlara uygun olarak mimari projede gözüken iş kalemlerinin metraj ve miktarlarına göre inşaatın keşfini çıkaracaktır.

3.6 Vakıf binayı istediği yükleniciye ihale edebileceğini kabul edecek, Vakfın işi verdiği yükleniciye bir zabıtla yer teslimi yapacaktır.

3.7 Yükleniciye şantiye binası için yer gösterecektir.

3.8 Binanın girişinin uygun bir yerine Vakfımızın Kurucusu İzzet BAYSAL’ın büstünün konulmasını kabul edecektir

3.9 Binanın girişine binanın kimlik bilgilerini içeren ve bu bina Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine İzzet Baysal Vakfının armağanıdır yazısını yazdırıp astıracak ve bu kimlik hiçbir zaman kaldırılmayacaktır.

3.10 Hukuk Fakültesinin eğitimle ilgili her türlü ihtiyacı olan donanımlar Rektörlük tarafından yaptırılacaktır. (200 kişilik 4 amfi hariç )

3.11 Binanın ismini, mimarın öngördüğü yere paslanmaz çelik harflerle HUKUK FAKÜLTESİ yazdıracaktır.

4. VAKFIN VECİBELERİ :

4.1 İnşaatı ihale ettiği yükleniciyi bir yazı ile Rektörlüğe bildirecektir. Ayrıca Yüklenici ile yaptığı anlaşmanın bir suretini de Rektörlüğe verecektir.

4.2 Fakülte inşaatını şartnamesine uygun olarak 1. sınıf işçilik ve malzeme ile yapacak; Rektörlük tarafından yükleniciye yer teslimi yapıldıktan itibaren mücbir sebepler zuhur etmediği müddetçe 3(Üç) yıl içinde kabule hazır hale getirecek, devir teslim tutanağı ile Rektörlüğe bilabedel teslim edecektir. Bu teslim tutanağı ile vakfın vecibesi sona erecektir.

4.3 İnşaatın her safhasını kendi kontrolü dışında Rektörlüğün kontrol teşkilatınca da denetlenmesini de kabul eder. Yüklenicinin hazırlayacağı her hakediş Rektörlük kontrol teşkilatına da sunulacak ve onayı alınacaktır. İnşaatın bitiminde Rektörlükten geçici kabulü yapmasını isteyecektir.

4.4 200 kişilik 4 amfinin donanımı vakıf tarafından yapılacaktır.

5. DİGER HÜKÜMLÜR

5.1 Rektörlük devir teslim tutanağında yazılı maliyet bedeli ile demirbaşına Hukuk Fakültesini İzzet Baysal Vakfının armağanı olarak kaydedecektir.

5.2 Binanın eğitim öğretim alanı içinde kalması şartı ile Hukuk Fakültesinin dışında başka bir mahiyette kullanılması Vakfın yazılı onayı ile mümkündür.

İş bu protokol 2 sayfa olarak 5 maddeden ibaret olup, 3 nüsha olarak taraflarca okunmuş ve Bolu’da 11.05.2019 tarihinde imzalanarak teati edilmiştir.


Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Ahmet BAYSAL

BAİBÜ Rektörü İzzet Baysal Vakıf Başkanı

ONUR ŞAHİTLERİ

Tanju ÖZCAN Arzu AYDIN Ahmet ÜMİT

Bolu Belediye Başkanı Bolu Milletvekili Bolu Valisi