İZZET BAYSAL VAKFI

Burslar, Teşvik Ödülleri ve Yardımlar

İzzet Baysal Vakfı Teşvik Ödülleri

Teşvik ödülleri genellikle;

1. Araştırma yarışmalarında derece alanlar,

2. Edebiyat ve sanat dallarındaki yarışmalarda derece alanlar,

3. Bolu il ve ilçeler arası ilkokul, ortaokul ve liseler arası bilgi ve genel kültür yarışmalarında derece alan okul ve öğrenciler,

4. Bolu Merkez ve ilçelerdeki Lise birincileri ile bu Liselerde sosyal kültürel ve sanatsal Dallarda Türkiye birincisi Olan öğrenciler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini birinci ikinci ve üçüncü olarak bitiren Lisans ve önlisans öğrencileri ile Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını birinci olarak bitiren öğrenciler.

5. BAİBÜ Fakülte ve Yüksekokulları ile Bolu ilindeki orta dereceli okullardan folklor ve spor dalında Türkiye genelinde derece alan öğrenciler teşvik ödülü ile ödüllendirilmişlerdir. Bolu’da yılın öğretmeni seçilen öğretmenlerimize uygulama yürürlükten kalkıncaya kadar vakıf tarafından ödül verilmiştir.

6. Ayrıca Vakıf 2004 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görev yapan yabancı uyruklu öğretim üyelerinin giderlerini karşılamıştır.

7. A-A1 yayınlarının her birini 1000 er TL ile ödüllendirmiştir. 2016 yılından itibaren 1.500.TL ile ödüllendirilecektir. Bu güne kadar 962 Akademisyen 1061 yayın gerçekleştirmişlerdir. Bu uygulama bundan böyle devam edecektir. 2005 yılından itibaren bütçeye Bilimsel Destek Fonu ve Akademik Etkinlikleri Destekleme Fonu adı altında tahsisat koymaktadır.


Kurucumuz talimatıyla, 1994-1995 öğretim yılından itibaren burslarda ismimizi taşıyan Abant İzzet Baysal Üniversitesinin öğrencilerinin yoğunluğu göze çarpmaktadır.