İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2023 Bütçe

31.12.2023 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR-GİDER TABLOSU
GİDER TL CARİ DÖNEM 31.12.2022
CARİ DÖNEM 31.12.2023
GELİR TL CARİ DÖNEM 31.12.2022
CARİ DÖNEM 31.12.2023
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 428.713,43
1.237.986,50
KİRA GELİRLERİ 8.099.657,00
21.325.931,00
Personel Giderleri
339.077,85
1.056.633,20
İzsal Han 806.617,00
1.705.766,00
Genel Giderler
78.613,68
168.457,85
Şişli İzzet Baysal İş Merkezi 2.108.850,00
2.889.620,00
Yönetim Giderleri
0,00
0,00
Abant Apt. 173.255,00
334.100,00
YMM Ödemeleri
7.847,00
7.358,65
Gümüşkonak Apt. 245.320,00
427.500,00
Vergi-Resim-Harçlar
3.174,90
5.536,80
Sarıyer Apt. 0,00
667.912,00
Binaların Bakım-Onarım-Sair Giderleri
895.798,74
1.677.228,60 Fabrika Binası 3.966.360,00
13.800.000,00
Han ve Apt. Görevli Ücretleri 85.718,22 174.966,06 Kurşunlu Han 34.200,00
68.400,00
Han ve Apt. Genel Giderleri
121.454,85
216.358,00 Litros Arsa(%30) 506.550,00
939.000,00
Bakım-Onarım Giderleri
26.661,62
101.650,68
F.T.R Hastane Kantini 27.540,00
39.180,00
Av.Ücreti-Dava Giderleri
73.073,19
256.216,50
Bolu Yaşlılar Yurdu 84.690,00
133.070,00
Emlak Vergileri
586.294,48
923.363,88
Şişli Pay Apt. 58.160,00
126.400,00
Deprem Sigorta Poliçeleri
2.596,38
4.673,48
Kiracılardan Alınan Katkılar 88.115,00
194.983,00
AMAÇLARA YÖNELİK GİDERLER 25.127.767,15
19.685.355,48
FAİZ GELİRLERİ 6.321.981,31
10.847.352,37
1-Yatırım Giderleri 24.108.409,13
7.768.820,97
Mevduat/Bono Faiz Gelirleri 5.444.026,58
8.610.189,15
BAİBÜ Hukuk Fakültesi İnşaatı
17.766.263,93
565.000,00
Solmaz-Ahmet Baysal Fon G.
90.346,69
184.931,67
Mengen İ.B. Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü
6.342.145,20
0,00
Mebrure Bağışgil Fon Geliri
605.888,39
1.715.860,69
Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi
0,00
6.803.820,97
M.Serhan Oksay Fon Geliri
146.709,23
282.639,92
Canip Baysal Camii Halı Tefrişatı
0,00
400.000,00 Toplu Konut A.Ş. Temettü G.
13.736,25
34.965,00
Yatırım Fonu Gelirleri
21.274,17
18.765,94
2-Sosyal Yardımlar 1.019.358,02
1.671.906,33
BAĞIŞLAR 32.004,00
369.401,00
Öğrenci Bursları 642.500,00
1.192.550,00
Şartlı Bağışlar 5.000,00
291.151,00
Eğitim-Sosyal Yardımlar Yönetim Gideri 161.658,81
105.764,23
Şartsız Bağışlar 27.004,00
78.250,00
Teşvik Ödülleri 132.194,00
246.000,00
Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları 24.000,00
42.000,00
DİĞER GELİRLER 997,54
3.402,30
Amaçlara Yönelik Diğer Harcamalar
20.644,21
19.703,10


Bilimsel Destek Fonu
38.361,00
65.889,00


3-Deprem Bölgesi Yardımları0,00
2.892.886,95

Konteyner Ev Alımı
0,00
1.706.900,00
Gıda Yardımı
0,00
49.013,10
Temizlik ve İhtiyaç Malzemesi
0,00
305.933,85
Konteyner Okul
0,00
565.600,00
Konteyner Okul Donanımı
0,00
265.440,00
4-Sağlık Donanımları0,007.351.741,23
Hastanelere Tıbbi Cihaz Alımı0,007.351.741,23
Diğer Olağandışı Giderler 0,00
657,92
Gelir-Gider Fazlası0,00
7.824.335,17
İlave Mal Varlığından Karşılanan 11.997.639,47
0,00
2024 YILI AMAÇLARI İÇİN AYRILAN ÖZEL FON0,00
2.120.523,00
TOPLAM 26.452.279,32
32.546.086,67
TOPLAM 26.452.279,32
32.546.086,67