İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2019 Bilanço

2019 BİLANÇO
AKTİF(VARLIKLAR) TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018 CARİ DÖNEM 31.12.2019 PASİF(KAYNAKLAR) TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018 CARİ DÖNEM 31.12.2019
I-DÖNEN VARLIKLAR 36.657.790,13 42.501.734,07 I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 264.006,17 356.241,44
HAZIR DEĞERLER 33.608.652,38 17.577.281,85 TİCARİ BORÇLAR 188.743,22 196.696,22
Kasa 616,08 313,46 -Alınan Depozito ve Teminatlar 188.743,22 195.309,22
Bankalar Hesabı* 33.589.791,93 17.474.339,87 -Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 1.387,00
Diğer Hazır Değerler(Yatırım Fonu) 18.244,37 102.628,52

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 75.262,95 159.545,22
-Ödenecek Stopaj ve Damga Vergisi 70.667,04 152.127,20
MENKUL KIYMETLER 2.825.300,85 24.643.742,88 -Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri 4.595,91 7.418,02
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 2.825.300,85 24.643.742,88
-Banka Bonoları 2.825.300,85 21.612.207,88
-Vadeye Dayalı Menkul Kıymet(VDMK) 0,00 3.031.535,00
DİĞER ALACAKLAR 0,00 18.839,41
-Diğer Çeşitli Alacaklar** 0,00 18.839,41
DİĞER STOKLAR 5.851,34 4.137,98
-Gümüş Madalyonlar 5.851,34 4.137,98
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 217.985,56 257.731,95
-Mengen İ.B.Eğitim Kampüsü İnşaat Avansı 206.185,56 257.731,95
-İ.B.Büst Döküm İşi Avansı 11.800,00 0,00
II-DURAN VARLIKLAR 241.581.980,71 241.585.530,71 II-ÖZ KAYNAKLAR 274.423.262,65 278.489.845,60
MADDİ DURAN VARLIKLAR 241.573.720,71 241.577.270,71 MAL VARLIĞI 274.423.262,65 278.489.845,60
ARAZİ VE ARSALAR 44.712.835,00 44.712.835,00 -Öz Varlıklar 243.585.947,00 243.585.947,00
-Litros Arsa(%30) 37.179.000,00 37.179.000,00 -İlave Mal Varlığı 30.664.784,66 33.659.363,04
-Şişli İzsal Arsası 7.533.835,00 7.533.835,00 -Solmaz-Ahmet Baysal Fonu 172.530,99 195.824,89
BİNALAR 196.835.465,00 196.835.465,00 -Mebrure Bağışgil Fonu 0,00 1.048.710,67
-İzsal Han 2.271.781,00 2.271.781,00
-Kurşunlu Han 631.189,00 631.189,00 GELİR VEYA GİDER FAZLASI 2.994.578,38 3.821.302,74
-Abant Apartmanı 1.857.044,00 1.857.044,00 SONRAKİ YIL AMAÇLARA YÖNELİK AYRILAN FON 557.923,64 1.419.875,00
-Gümüşkonak Apt. 1.591.226,00 1.591.226,00
-Fabrika Binası 171.212.000,00 171.212.000,00
-Sarıyer Apartmanı 17.278.852,00 17.278.852,00
-Şişli Pay Apt.10 No.lu Daire 734.000,00 734.000,00
-Bolu Yaşlılar Yurdu 1.259.373,00 1.259.373,00
DEMİRBAŞLAR 25.420,71 28.970,71
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8.260,00 8.260,00
HAKLAR 8.260,00 8.260,00
-İnternet Sitesi 8.260,00 8.260,00
AKTİF TOPLAMI 278.239.770,84 284.087.264,78 PASİF TOPLAMI 278.239.770,84 284.087.264,78
NAZIM HESAPLAR 3.715.000,00 4.390.000,00 NAZIM HESAPLAR 3.715.000,00 4.390.000,00
AKTİF GENEL TOPLAMI 281.954.770,84 288.477.264,78 PASİF GENEL TOPLAMI 281.954.770,84 288.477.264,78