İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2016 Bütçe

01.01.2015-31.12.2015 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU
GİDER TL
GELİRİN %5'ini GEÇM.HARC 59.812,47 - 0,91%
Personel Giderleri 24.617,37
Genel Giderler 30.867,84
Yönetim Giderleri 0,00
Y.M.Müşavir Giderleri 4.171,80
Vergi,Resim,Harçlar 155,46
GELİRİN 2/3'ü AMAÇ.YÖN.HARC. 4.493.038,96 - 68,16%
1-Yatırım Giderleri 3.628.025,04
İ.B.Ortaokul ve Spor Salonu İnşaatı 3.587.789,40
İ.B.Ortaokul ve Spor Sal.İnş.Kont.Ücreti 40.235,64
2-Tesislerin İşletme Giderleri 327.586,17
Tesislerin Yönetim Gideri 38.247,48
Personel Gid.Kapıcılar 23.358,36
İzsal Han Genel Giderleri 32.749,15
Bakım-Onarım Giderleri 7.797,39
Av.Ücreti-Dava Harçları 28.864,56
Emlak Vergileri 195.673,73
Binaların Dep.Sigortaları(DASK) 895,50
3-Amaçlara Yönelik Diğer Harc. 537.427,75
Eğitim Sos.Yön.Personel Ücr. 35.109,00
Öğrenci Bursları 394.575,00
Teşvik Ödülleri 20.598,21
Muh.Sağ.Tedavi Yardımı 4.940,00
Diğer Kurumlara Yap.Bağışlar (TUSEV) 3.592,49
Sağlık Kurum.Gereçleri 36.500,00
Amaç.Yönelik Diğer Harc. 16.134,05
Bilimsel Destek Fonu 25.979,00
Sponsorluk Katkıları 0,00
GELİR TL
KİRA GELİRLERİ 3.700.628,50
İzsal Han 355.800,50
Şişli İzsal Mülkümüz 749.043,00
Abant Apt. 77.740,00
Gümüşkonak Apt. 92.310,00
Sarıyer Apt. 240.000,00
Fabrika 1.865.160,00
Kurşunlu Han 11.400,00
Litros Arsa(%30) 212.970,00
F.T.R.Hastanesi Kantin 13.881,00
Bolu Yaşlılar Yurdu 33.310,00
Şişli Pay Apt. 34.379,00
Kiracılardan Alınan Katkı 14.635,00
FAİZ GELİRLERİ 2.884.610,73
Mevduat Gelirleri 2.844.783,23
Fon Gelirleri 10.232,96
Toplu Konut A.Ş.Temettü 14.152,50
Ahmet Solmaz Baysal Fonu 15.442,04
ŞARTSIZ BAĞIŞLAR 4.010,30
DİĞER GELİRLER 2.465,91
2016 Asgari Ücret Destek Tutarı 2.347,65
D.Olağandışı Gelirler 118,26
2016 Yılı Gelir-Gider Farkı : 2.038.864,01
TOPLAM :6.591.715,44 TOPLAM : 6.591.715,44