İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2015 Bütçe

01.01.2015-31.12.2015 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU
GİDER TL
GELİRİN %5'ini GEÇM.HARC 101.603,49
Personel Giderleri 63.377,75
Genel Giderler 33.230,89
Yönetim Giderleri -
Y.M.Müşavir Giderleri 4.035,60
Vergi,Resim,Harçlar 750,00
Diğer Olağandışı Giderler 209,25
FAİZ GELİRLERİ 2.996.075,20
Faiz Gelirleri 2.896.020,65
Fon Gelirleri 16.459,70
Toplu Konut A.Ş.Temettü 37.740,00
Muhtelif Gelirler 45.854,85
ŞARTSIZ BAĞIŞLAR 142.180,00
GİDER TL
KİRA GELİRLERİ 3.224.027,70
İzsal Han 295.330,70
Şişli İzsal Mülkümüz 668.220,00
Abant Apt. 73.645,00
Gümüşkonak Apt. 82.770,00
Sarıyer Apt. 80.000,00
Fabrika 1.738.920,00
Kurşunlu Han 10.320,00
Litros Arsa(%30) 200.250,00
F.T.R.Hastanesi Kantin 17.702,00
Bolu Yaşlılar Yurdu 32.870,00
Şişli Pay Apt. 24.000,00
GELİRİN 2/3'ü AMAÇLARA YÖNELİK HARCAMALAR 4.686.698,40
1-Yatırım Giderleri 3.853.142,35
İ.B.Seben MYO Yurt İnş.(Tamamlandı) 2.402.109,16
İ.B.MYO Yurt Dolapları 63.720,00
50.Yıl İ.B.İlkokul ve Refikaana Anaokulu(Tamamlandı) 790.253,58
RefikaAna Anaokul.Donanımları 138.375,56
50.İ.B.İlkokulve Refikaana Anaok.Kontrollük Ücreti 14.750,00
İ.B.Ortaokul ve Spor Salonu İhale Dos.Haz.Bedeli 5.900,00
İ.B.Ortaokul ve Spor Salonu İnşaatı 438.034,05
2-Tesislerin İşletme Giderleri 350.127,89
Tesislerin Yönetim Gideri 113.720,57
Personel Gid.Kapıcılar 17.462,84
Han-Apt. Genel Giderleri 32.629,17
Bakım-Onarım Giderleri 16.917,60
Av.Ücreti-Dava Harçları 34.287,66
Emlak Vergileri 116.467,97
Binaların Dep.Sigortaları(DASK) 859,08
Han Apt.Büyük Onarım 3.623,00
Ekspertiz Ücretleri 14.160,00
3-Amaçlara Yönelik Diğer Harc. 483.428,16
Eğitim Sos.Yön.Personel Ücr. 32.121,00
Öğrenci Bursları 377.475,00
Teşvik Ödülleri 15.817,54
Muh.Sağ.Tedavi Yardımı 4.480,00
Diğer Kurumlara Yapılan Bağışlar 2.718,50
Sağlık Kurum.Gereçleri -
Amaç.Yönelik Diğer Harc. 19.570,12
Bilimsel Destek Fonu 24.836,00
Sponsorluk Katkıları 6.410,00
2015 Yılı Gelir-Gider Fazlası : 1.584.360,51
TOPLAM : 6.372.662,40 TOPLAM : 6.372.662,40