İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2017 Bütçe

01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSU
GİDER TL
GELİRİN %5'ini GEÇM.HARC 70.019,64
Personel Giderleri 27.522,77
Genel Giderler 32.805,19
Yönetim Giderleri --
SMMM-YMM Ödemeleri 9.691,68
GELİRİN 2/3'ü AMAÇ.YÖN.HARC. 5.658.487,32
1-Yatırım Giderleri 4.751.706,39
İ.B.Ortaokul ve Spor Salonu İnşaatı 4.570.363,99
İ.B.Ortaokul ve Spor Salonu İnşaatı Kontrollük Bedeli 45.642,40
Mengen İ.B. Gastronomi Kampüsü Proje Bedelleri 135.700,00
2-Tesislerin İşletme Giderleri 349.769,50
Tesislerin Yönetim Gideri 43.422,47
Personel Giderleri-Han Görevlileri 25.214,04
Han ve Apt. Genel Giderleri 37.852,20
Bakım-Onarım Giderleri 8.190,53
Av.Ücreti-Dava Harçları 29.565,74
Emlak Vergileri 204.557,72
Binaların Dep.Sigortaları(DASK) 966,80
3-Amaçlara Yönelik Diğer Harc. 557.011,43
Eğitim-Sosyal Yardımlar Yön.Gideri 40.520,84
Öğrenci Bursları 426.750,00
Teşvik Ödülleri 30.893,74
Muh.Sağ.Tedavi Yardımı 5.480,00
Diğer Kurumlara Yapılan Bağışlar 4.070,00
Amaç.Yönelik Diğer Harc.. 11.215,35
Bilimsel Destek Fonu 38.081,50
GELİR TL
KİRA GELİRLERİ 3.975.571,50
İzsal Han 388.694,00
Şişli İzsal Mülkümüz 769.788,00
Abant Apt. 82.655,00
Gümüşkonak Apt. 107.790,00
Sarıyer Apt. 240.000,00
Fabrika 2.037.480,00
Kurşunlu Han 12.540,00
Litros Arsa(%30) 227.640,00
F.T.R.Hastanesi Kantin 20.320,00
Bolu Yaşlılar Yurdu 47.465,00
Şişli Pay Apt. 19.600,00
Kiracılardan Alınan Katkı 21.599,50
FAİZ GELİRLERİ 4.018.344,93
Mevduat Gelirleri 3.987.992,19
Fon Gelirleri 6.852,01
Toplu Konut A.Ş.Temettü 0,00
Solmaz-Ahmet Baysal Fonu 23.500,73
ŞARTSIZ BAĞIŞLAR 48.438,71
DİĞER GELİRLER 8.350,95
Asgari Ücret Destek Tutarı 4.748,52
D.Olağandışı Gelirler 3.602,43
2017 Yılı Gelir-Gider Farkı : 2.322.199,13
TOPLAM : 8.050.706,09 TOPLAM : 8.050.706,09