İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

Mal Varlığı ve Bütçe


2002,2006-2012-2014 yılarındaki ani artışlar, gayrimenkullerin o senelerde yeniden değerlendirmeye alınması sonucudur.2001 yılından sonra bütçe gelirlerinin düşmesi, o tarihten sonra mal varlığına kayıtlı olan menkul değerlerin faizlerinde yaşanan hızlı düşüşten kaynaklanmıştır. Daha sonraki senelerde yaşanan iniş çıkışlarda faizlerin yıllara göre farklılığındandır