İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2019 Bütçe

2019 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU
GİDER TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018 CARİ DÖNEM 31.12.2019 GELİR TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018 CARİ DÖNEM 31.12.2019
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 574.754,05 671.635,90 KİRA GELİRLERİ 4.449.328,00 5.328.942,00
Genel Giderler 84.210,49 91.026,58 İzsal Han 363.706,00 365.291,00
Personel Giderleri 44.601,86 46.847,31 Şişli İzsal Mülkü 851.310,00 1.043.975,00
Genel Giderler 28.502,69 30.834,77 Abant Apt. 86.260,00 98.235,00
Yönetim Giderleri 0,00 0,00 Gümüşkonak Apt. 126.600,00 149.850,00
SMMM-YMM Ödemeleri 10.951,14 11.903,00 Sarıyer Apt. 320.000,00 528.816,00
Vergi-Resim-Harçlar 154,80 1.441,50 Fabrika Binası 2.316.612,00 2.694.900,00
Kurşunlu Han 14.040,00 16.800,00
Tesislerin İşletme Giderleri** 490.543,56 580.609,32 Litros Arsa(%30) 262.740,00 307.500,00
Tesislerin Yönetim Gideri 64.595,34 76.779,79 F.T.R Hastane Kantini 21.460,00 24.400,00
Personel Gideri(Han Görevlileri) 28.615,92 104.929,58 Bolu Yaşlılar Yurdu 42.695,00 47.895,00
Han ve Apt. Genel Giderleri 36.972,40 40.287,20 Şişli Pay Apt. 25.760,00 30.080,00
Bakım-Onarım Giderleri 19.370,91 31.013,13 Kiracılardan Alınan Katkılar 18.145,00 21.200,00
Av.Ücreti-Dava Harçları 60.535,00 23.362,53
Emlak Vergileri 272.306,69 302.858,76
Binaların Deprem Sigortaları 1.043,06 1.378,33
İmar İşlemleri 7.104,24 0,00
AMAÇLARA YÖNELİK GİDERLER 5.493.959,15 7.567.353,91 FAİZ GELİRLERİ 5.138.736,48 8.125.444,70
Mevduat/Bono Gelirleri 5.108.416,10 7.926.405,44
1-Yatırım Giderleri 4.849.831,88 6.791.967,71 Fon Gelirleri 8.490,12 31.028,59
İ.B.Ortaokulu ve Spor Salonu İnşaatı 879.008,97 0,00 Toplu Konut A.Ş.Temettü 0,00 0,00
İ.B.Ortaokulu ve Spor Salonu İnşaatı Kontrollük B. 8.598,66 0,00 S.-A. Baysal Fon Geliri 21.830,26 54.352,47
Mengen İ.B. Eğitim Kampüsü İnşaatı* 3.903.994,25 3.692.124,46 Mebrure Bağışgil Fon Geliri 0,00 113.658,20
Mengen İ.B. Eğitim Kampüsü İnşaatı Kontrollük B. 58.230,00 62.960,00
BAİBÜ Hukuk Fakültesi İnşaatı 0,00 2.884.708,25
BAİBÜ Hukuk Fakültesi İnşaatı Kontrollük Ücreti 0,00 35.650,00
BAİBÜ Hukuk Fakültesi İnşaatı Proje Bedelleri 0,00 116.525,00
2-Amaçlara Yönelik Diğer Harcamalar 644.127,27 775.386,20 BAĞIŞLAR 28.670,00 21.470,00
Öğrenci Bursları 466.725,00 492.225,00 Şartlı Bağışlar 20.000,00 3.000,00
Eğitim-Sosyal Yardımlar Yönetim Gideri 52.031,82 66.013,92 Şartsız Bağışlar 8.670,00 18.470,00
Teşvik Ödülleri 54.061,95 69.463,36
Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları 6.800,00 18.000,00 DİĞER GELİRLER 4.480,74 4.310,85
Diğer Kurumlara Yapılan Bağışlar 4.500,00 5.500,00 Asgari Ücret Destek T. 4.478,85 3.549,30
Amaçlara Yönelik Diğer Harcamalar 27.107,50 24.741,26 Diğer Olağandışı Gelirler 1,89 761,55
Bilimsel Destek Fonu 29.361,00 49.337,00
İ.Baysal Büstü Yapımı(Kalıp) 3.540,00 0,00
İ.Baysal Bronz Büst Yapımı 0,00 29.502,36
Sponsorluk Katkıları 0,00 0,00
Eğitim ve Araştırma Merkezi Donanımı 0,00 20.603,30
Sonraki Yıl Amaçlara Yönelik Ayrılan Fon*** 557.923,64 1.419.875,00
Gelir-Gider Fazlası 2.994.578,38 3.821.302,74
TOPLAM 9.621.215,22 13.480.167,55 TOPLAM 9.621.215,22 13.480.167,55