İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2023 Bilanço

İZZET BAYSAL VAKFI 31.12.2023 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO TABLOSU
AKTİF(VARLIKLAR) TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022 CARİ DÖNEM 31.12.2023 PASİF(KAYNAKLAR) TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022 CARİ DÖNEM 31.12.2023
I-DÖNEN VARLIKLAR 28.699.567,53 40.477.232,89 I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 424.910,31 420.360,83
HAZIR DEĞERLER 5.127.808,84 32.100.465,05 TİCARİ BORÇLAR 216.122,22 268.114,22
-Kasa 9,92 1.160,84 -Alınan Depozito ve Teminatlar 216.122,22 268.114,22
-Bankalar Hesabı¹ 5.127.798,92 32.099.304,21 DİĞER BORÇLAR 550,25 25.936,00
MENKUL KIYMETLER 23.304.566,64 8.358.377,20 -Diğer Çeşitli Borçlar³ 550,25 25.936,00
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 23.304.566,64 8.358.377,20 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 208.237,84 126.310,61
-Banka Bonoları 23.304.566,64 8.358.377,20 -Ödenecek Vergiler ve Fonlar 172.938,04 58.118,03
STOKLAR 267.192,05 4.034,14 -Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 35.299,80 68.192,58
DİĞER STOKLAR 4.034,14 4.034,14
-Gümüş Madalyonlar 4.034,14 4.034,14
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 263.157,91 0,00
-Hukuk Fakültesi İnşaatı Avansı 263.157,91 0,00
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 0,00 14.356,50
İŞ AVANSLARI² 0,00 14.356,50
II-DURAN VARLIKLAR 466.957.131,71 467.055.531,71 II-ÖZ KAYNAKLAR 495.231.788,93 507.112.403,77
MADDİ DURAN VARLIKLAR 466.948.871,71 467.047.271,71 MAL VARLIĞI 507.229.428,40 497.167.545,60
ARAZİ VE ARSALAR 70.227.000,00 70.227.000,00 -Öz Varlıklar 468.957.548,00 468.957.548,00
-Litros Arsa(%30) 70.227.000,00 70.227.000,00 -İlave Mal Varlığı 32.560.991,11 20.563.351,64
BİNALAR 396.692.901,00 396.692.901,00 -Solmaz-Ahmet Baysal Fonu 274.614,73 353.871,15
-İzsal Han 6.002.563,00 6.002.563,00 -Mebrure Bağışgil Fonu 4.485.730,97 6.221.099,82
-Kurşunlu Han 1.552.983,00 1.552.983,00 -Mustafa Serhan Oksay Fonu 950.543,59 1.071.674,99
-Abant Apartmanı 4.433.448,00 4.433.448,00 KAR YEDEKLERİ 0,00 2.120.523,00
-Gümüşkonak Apt. 3.773.032,00 3.773.032,00 ÖZEL FONLAR 0,00 2.120.523,00
-Fabrika Binası 320.679.000,00 320.679.000,00 -2024 Yılı Amaçları İçin Ayrılan Özel Fon⁴ 0,00 2.120.523,00
-Sarıyer Apartmanı 28.768.234,00 28.768.234,00 DÖNEM NET GİDER FAZLASI (-) 11.997.639,47 0,00
-Şişli Pay Apt.10 No.lu Daire 1.365.000,00 1.365.000,00 -2022 Yılı Net Gider Fazlası 11.997.639,47 0,00
-Bolu Yaşlılar Yurdu 8.556.641,00 8.556.641,00 DÖNEM NET GELİR FAZLASI (+) 0,00 7.824.335,17
-Şişli İzzet Baysal İş Merkezi 21.562.000,00 21.562.000,00 -2023 Yılı Gelir Fazlası 0,00 7.824.335,17
DEMİRBAŞLAR 28.970,71 127.370,71
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8.260,00 8.260,00
HAKLAR 8.260,00 8.260,00
-İnternet Sitesi 8.260,00 8.260,00
AKTİF TOPLAMI 495.656.699,24 507.532.764,60 PASİF TOPLAMI 495.656.699,24 507.532.764,60
NAZIM HESAPLAR 4.400.000,00 4.050.000,00 NAZIM HESAPLAR 4.400.000,00 4.050.000,00
AKTİF GENEL TOPLAMI 500.056.699,24 511.582.764,60 PASİF GENEL TOPLAMI 500.056.699,24 511.582.764,60

¹ Bankalar Hesabı; 32.099.244,71 TL vadeli mevduat hesaplarından ve 59,50 TL vadesiz mevduat hesaplarından oluşmaktadır.

² 13.200,00 TL’si İzzet Baysal ve Vakfı Kitapçığı basım işi avansı, 1.156,50 TL’si ise temsil harcaması için henüz faturalandırılmamış yapılan ödemeyi kapsamaktadır.

³ Diğer Çeşitli Borçlar Kalemi; İzsal Han Giderlerine ait faturaların bilanço tarihinden sonra ödenecek olması sebebiyle burada gösterilmiştir.

⁴ Özel Fonlar hesabında tutulan 2.120.523,00 TL, 2024 yılı bütçesine ilave olarak amaçlara yönelik giderlere harcanacaktır.