İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2018 Bütçe

01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU
GİDER TL
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 84.210,49
Personel Giderleri 44.601,86
Genel Giderler 28.502,69
Yönetim Giderleri 0,00
SMMM-YMM Ödemeleri 10.951,14
Vergi-Resim-Harçlar 154,80
AMAÇLARA YÖNELİK HARCAMALAR 5.984.502,71
1-Yatırım Giderleri 4.849.831,88
İ.B.Ortaokul ve Spor Salonu İnşaatı 879.008,97
İ.B.Ortaokul ve Spor Salonu İnşaatı Kontrollük Bedeli 8.598,66
Mengen İ.B. Eğitim Kampüsü İnşaatı 3.903.994,25
Mengen İ.B. Eğitim Kampüsü İnşaatı Kontrollük B. 58.230,00
2-Tesislerin İşletme Giderleri 490.543,56
Tesislerin Yönetim Gideri 64.595,34
Personel Giderleri-Han Görevlileri 28.615,92
Han ve Apt. Genel Giderleri 36.972,40
Bakım-Onarım Giderleri 19.370,91
Av.Ücreti-Dava Harçları 60.535,00
Emlak Vergileri 272.306,69
Binaların Dep.Sigortaları(DASK) 1.043,06
İmar İşlemleri 7.104,24
3-Amaçlara Yönelik Diğer Harc. 644.127,27
Eğitim-Sosyal Yardımlar Yön.Gideri 52.031,82
Öğrenci Bursları 466.725,00
Teşvik Ödülleri 54.061,95
Muh.Sağ.Tedavi Yardımı 6.800,00
Diğer Kurumlara Yapılan Bağışlar 4.500,00
Amaç.Yönelik Diğer Harc.. 27.107,50
Bilimsel Destek Fonu 29.361,00
İ.Baysal Büstü Yapımı(Kalıp) 3.540,00
2019 Yılına Amaçlara Yönelik Ayrılan Fon 557.923,64
GELİR TL
KİRA GELİRLERİ 4.449.328,00
İzsal Han 363.706,00
Şişli İzsal Mülkümüz 851.310,00
Abant Apt. 86.260,00
Gümüşkonak Apt. 126.600,00
Sarıyer Apt. 320.000,00
Fabrika 2.316.612,00
Kurşunlu Han 14.040,00
Litros Arsa(%30) 262.740,00
F.T.R.Hastanesi Kantin 21.460,00
Bolu Yaşlılar Yurdu 42.695,00
Şişli Pay Apt. 25.760,00
Kiracılardan Alınan Katkı 18.145,00
FAİZ GELİRLERİ 5.138.736,48
Mevduat Gelirleri 5.108.416,10
Fon Gelirleri 8.490,12
Toplu Konut A.Ş.Temettü 0,00
Solmaz-Ahmet Baysal Fonu 21.830,26
BAĞIŞLAR 28.670,00
Şartlı Bağışlar 20.000,00
Şartsız Bağışlar 8.670,00
DİĞER GELİRLER 4.480,74
Asgari Ücret Destek Tutarı 4.478,85
D.Olağandışı Gelirler 1,89
2017 Yılı Gelir-Gider Farkı : 2.994.578,38
TOPLAM : 9.621.215,22 TOPLAM : 9.621.215,22