İZZET BAYSAL VAKFI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri

İstanbul İzzet Baysal Huzur Evi (Maslak) (1990)

#

Sarıyer halkının, uzun yıllarını geçirdiği bu semtte de bir Huzur Evi yapılmasını istediklerinde İzzet Baba yaşlı
komşularının isteklerine bu tesisle cevap vermiştir.

"..Karaköy’deki bürosundan akşamlan evine her dönüşünde şoförüne arabayı Huzur Evi'nin önünde muhakkak bir iki dakika durdurur, camından bir müddet öylece binayı seyrederdi. Ona refakat ettiğim böyle günlerde o an yaşdaşlarının yalnızlığını paylaştığını düşünürdüm.." (A. Baysal)