İZZET BAYSAL VAKFI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri

SSK Bolu Hastanesi İzzet Baysal Hemodiyaliz Ünitesi (Donanımlı)

#


SSK Hastanesi Başhekimi'nin isteği üzerine bu hastaneye tüm donanımı ile İzzet Baysal Hemodiyaliz Ünitesi kurulmuştur. Çalışır vaziyette bilabedel hastane başhekimliğine teslim edilmiştir.
25.07.1996