İZZET BAYSAL VAKFI

Eğitim Tesisleri

İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi(1989)

#


( 4 kat, 3780 m2 kapalı alanda muhtelif derslik ve iş atölyeleri.. )

Bakanlığın Bolu’da Meslek Lisesi açılması için: “Binasını yapsınlar, açarız!” (1983) demesi üzerine
İzzet Babanın cevabı: “..işte binası; buyursunlar, açsınlar..” (1988)