İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Amaçlara Yönelik Kurumlara Bağışlar

AYNI AMACA YÖNELİK KURUMLARA BAĞIŞLAR Senesi Yap.Bağış(TL)
1- T.Spastik Çocuklar Derneği Bolu Şb. 1992 1,00 TL
2- Ünicef Türkiye Milli Komitesi 1992 1,00 TL
(Bosna Hersek Çocuklarına Yardım)
3- A.İ.B.Ü Misafirhane Donanım İçin 1994 150,00 TL
4- T.Korumaya Muht.Çocuklar Derneği 1996 1,00 TL
5- İst.Kült.ve Sanat Vakfına 1996 50,00 TL
6- T.H.Kurumu 1.Dünya Hava Oyunları 1997 50,00 TL
7- İstanbul Kültür Sanat Vakfına 1998 90,00 TL
8- " " " " 1999 150,00 TL
9- Deprem Yardımı (İki Vilayete) 1999 60.000,00 TL
10- T.Üçüncü Sektör Vakfına 2000 50,00 TL
11- İstanbul Kültür Sanat Vakfına 2000 250,00 TL
12- " " " " 2001 350,00 TL
13- TÜSEV 2001 Yılı Katılım Payı 2001 120,00 TL
14- " 2002 " " 2002 2002 81,00 TL
15- İstanbul Kültür Sanat Vakfına 2002 350,00 TL
16- A.İ.B.Ü Tıp Fak.Araşt.-Gelişt.Dern. 2003 172.000,00 TL
17- TÜSEV 2004-2005 Yılı Katılım Payı 2004 2.875,00 TL
18- A.İ.B.Ü Tıp Fak.Araşt.-Gelişt.Dern. 2004 68.588,00 TL
19- TÜSEV 2005 Yılı Katılım Payı 2005 1.346,00 TL
20- " 2006 " " " 2006 1.317,00 TL
21- Türkiye 9.cu Gıda Katılım Payı 2006 12.888,00 TL
22- TÜSEV 2007 Yılı Katılım Payı 2007 1.799,00 TL
23- " 2008 " " " 2008 1.925,00 TL
24- " 2009 " " " 2009 2.119,00 TL
25- " 2010 " " " 2010 2.788,00 TL
26- " 2011 " " " 2011 2.200,00 TL
27- Sağlık Bakanlğ.Hs.Somaliye Yardım 2011 1.000,00 TL
28- Bolu Valiliği Hs. " " 2011 1.000,00 TL
29- Van Depremine Yardım İnsani Yard.Hs. 2011 1.000,00 TL
30- TÜSEV 2012 Yılı Katılım Payı 2012 2.223,00 TL
31- Tüsev 2013 Yılı Katılım Payı 2013 2.349,00 TL
32- AİBÜ Mezunlar Derneği Bağış 2013 1.200,00 TL
33- TÜSEV 2014 Yılı Ktılım Payı 2014 3.038,00 TL
34- TÜSEV 2015 Yılı Katılım Payı 2015 2.718,00 TL
35- TÜSEV 2016 Yılı Katılım Payı 2016 3.592,00 TL
36- TÜSEV 2017 Yılı Katılım Payı 2017 4.070,00 TL
37- TÜSEV 2018 Yılı Katılım Payı 2018 4.500,00 TL
38-TÜSEV 2019 Yılı Katılma Payı 2019 5.500,00 TL
Toplam 363.729,00 TL

GEREKENLERE SAĞLIK YARDIMI Senesi Yap.Bağış
1- Türkan Pınar-Lale Pınar (1987-2018 arası) 38.160,00 TL
2-Fatma Koşanoğlu (1991-1994 " ) 4,00 TL
3- Ahmet Bulut (1987-1994 " ) 6,00 TL
4- İbrahim Tekin(Eşine) (1994-2014 " ) 12.915,00 TL
5- Hacı Gütmen 1995 4,00 TL
6- Altun Bulut 1995 2,00 TL
7- Necat Güncer 1995 17,00 TL
8- Filiz Akal 1996 392,00 TL
9- Recep Kubilay Alkan 1997 55,00 TL
10- Gülferah Dönmez 1997-2019 arası 33.784,00 TL
11- Hüseyin Güneş 1997 30,00 TL
12- İzzet Baysal Ted.Katkı 1999-2000 arası 24.058,00 TL
13- Cahit Dinçtürk 2004 500,00 TL
14- Ahmet Eşmeli 1997 184,00 TL
15- Mustafa Eskihisarlı(Epilas.Hs.) 2007-2009 1.000,00 TL
16-Lale Pınar 2019 12.000,00 TL
Toplam 123.111,00 TL