İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Amaçlara Yönelik Kurumlara Bağışlar

İZZET BAYSAL VAKFI AYNI AMACA YÖNELİK KURUMLARA BAĞIŞLAR Senesi Yapılan Bağış TL)
T. Spastik Çocuklar Derneği Bolu Şb. 1992 1,00 TL
Ünicef Türkiye Milli Komitesi 1992 1,00 TL
AİBÜ Misafirhane Donanım İçin 1994 150,00 TL
T. Korumaya Muht. Çocuklar Derneği 1996 1,00 TL
İstanbul Kült. ve Sanat Vakfı 1996 50,00 TL
T.H. Kurumu 1. Dünya Hava Oyunları 1997 50,00 TL
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 1998 90,00 TL
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
1999 150,00 TL
Deprem Yardımı (İki Vilayete) 1999 60.000,00 TL
T. Üçüncü Sektör Vakfına 2000 50,00 TL
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 2000 250,00 TL
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
2001 350,00 TL
TÜSEV 2001 Yılı Katılım Payı 2001 120,00 TL
TÜSEV 2002 Yılı Katılım Payı
2002 81,00 TL
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 2002 350,00 TL
AİBÜ Tıp Fak. Araşt.-Gelişt. Derneği 2003 172.000,00 TL
TÜSEV 2004-2005 Yılı Katılım Payı 2004 2.875,00 TL
AİBÜ Tıp Fak. Araşt.-Gelişt. Derneği 2004 68.588,00 TL
TÜSEV 2005 Yılı Katılım Payı 2005 1.346,00 TL
TÜSEV 2006 Katılım Payı 2006 1.317,00 TL
Türkiye 9. Gıda Kong. Katkı 2006 12.888,00 TL
TÜSEV 2007 Katılım Payı 2007 1.799,00 TL
TÜSEV 2008 Katılım Payı 2008 1.925,00 TL
TÜSEV 2009 Katılım Payı 2009 2.119,00 TL
TÜSEV 2010 Katılım Payı 2010 2.788,00 TL
TÜSEV 2011 Katılım Payı 2011 2.200,00 TL
Sağlık Bakanlığı Hs. Somaliye Yardım 2011 1.000,00 TL
Bolu Valiliği Hs. Somaliye Yardım 2011 1.000,00 TL
Van Depremine Yardım İnsani Yard. Hs. 2011 1.000,00 TL
TÜSEV 2012 Katılım Payı
2012 2.223,00 TL
TÜSEV 2013 Katılım Payı
2013 2.349,00 TL
AİBÜ Mezunlar Derneği Bağış
2013 1.200,00 TL
TÜSEV 2014 Yılı Katılım Payı
2014 3.038,00 TL
TÜSEV 2015 Yılı Katılım Payı
2015 2.718,00 TL
TÜSEV 2016 Yılı Katılım Payı
2016 3.592,00 TL
TÜSEV 2017 Yılı Katılım Payı
2017 4.070,00 TL

TOPLAM 353.729,00 TL

GEREKENLERE SAĞLIK YARDIMI Senesi Yapılan Bağış (TL)
Türkan Pınar 1987-2017 Arası
34.160,00 TL
Fatma Koşanoğlu 1991-1994 Arası 4,00 TL
Ahmet Bulut 1987-1994 Arası 6,00 TL
İbrahim Tekin (Eşine) 1994-2014 Arası 12.915,00 TL
Hacı Gütmen 1995 4,00 TL
Altun Bulut 1995 2,00 TL
Necat Güncer 1995 17,00 TL
Filiz Akal 1996 392,00 TL
Recep Kubilay Alkan 1997 55,00 TL
Gülferah Dönmez 1997-2017 Arası 24.984,00 TL
Hüseyin Güneş 1997 30,00 TL
İzzet Baysal Ted. Katkı 1999-2000 Arası 24.058,00 TL
Cahit Dinçtürk 2004 500,00 TL
Ahmet Eşmeli 1997 184,00 TL
Musatafa Eskihisarlı 2007-2009 1.000,00 TL
TOPLAM 98.311,00 TL