İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Amaçlara Yönelik Kurumlara Bağışlar

AYNI AMACA YÖNELİK KURUMLARA BAĞIŞLAR Senesi Yap.Bağış(TL)
1- T.Spastik Çocuklar Derneği Bolu Şb. 1992 1,00 TL
2- Ünicef Türkiye Milli Komitesi 1992 1,00 TL
(Bosna Hersek Çocuklarına Yardım)
3- A.İ.B.Ü Misafirhane Donanım İçin 1994 150,00 TL
4- T.Korumaya Muht.Çocuklar Derneği 1996 1,00 TL
5- İst.Kült.ve Sanat Vakfına 1996 50,00 TL
6- T.H.Kurumu 1.Dünya Hava Oyunları 1997 50,00 TL
7- İstanbul Kültür Sanat Vakfına 1998 90,00 TL
8- " " " " 1999 150,00 TL
9- Deprem Yardımı (İki Vilayete) 1999 60.000,00 TL
10- T.Üçüncü Sektör Vakfına 2000 50,00 TL
11- İstanbul Kültür Sanat Vakfına 2000 250,00 TL
12- " " " " 2001 350,00 TL
13- TÜSEV 2001 Yılı Katılım Payı 2001 120,00 TL
14- " 2002 " " 2002 2002 81,00 TL
15- İstanbul Kültür Sanat Vakfına 2002 350,00 TL
16- A.İ.B.Ü Tıp Fak.Araşt.-Gelişt.Dern. 2003 172.000,00 TL
17- TÜSEV 2004-2005 Yılı Katılım Payı 2004 2.875,00 TL
18- A.İ.B.Ü Tıp Fak.Araşt.-Gelişt.Dern. 2004 68.588,00 TL
19- TÜSEV 2005 Yılı Katılım Payı 2005 1.346,00 TL
20- " 2006 " " " 2006 1.317,00 TL
21- Türkiye 9.cu Gıda Katılım Payı 2006 12.888,00 TL
22- TÜSEV 2007 Yılı Katılım Payı 2007 1.799,00 TL
23- " 2008 " " " 2008 1.925,00 TL
24- " 2009 " " " 2009 2.119,00 TL
25- " 2010 " " " 2010 2.788,00 TL
26- " 2011 " " " 2011 2.200,00 TL
27- Sağlık Bakanlğ.Hs.Somaliye Yardım 2011 1.000,00 TL
28- Bolu Valiliği Hs. " " 2011 1.000,00 TL
29- Van Depremine Yardım İnsani Yard.Hs. 2011 1.000,00 TL
30- TÜSEV 2012 Yılı Katılım Payı 2012 2.223,00 TL
31- Tüsev 2013 Yılı Katılım Payı 2013 2.349,00 TL
32- AİBÜ Mezunlar Derneği Bağış 2013 1.200,00 TL
33- TÜSEV 2014 Yılı Ktılım Payı 2014 3.038,00 TL
34- TÜSEV 2015 Yılı Katılım Payı 2015 2.718,00 TL
35- TÜSEV 2016 Yılı Katılım Payı 2016 3.592,00 TL
36- TÜSEV 2017 Yılı Katılım Payı 2017 4.070,00 TL
37- TÜSEV 2018 Yılı Katılım Payı 2018 4.500,00 TL
38-TÜSEV 2019 Yılı Katılma Payı 2019 5.500,00 TL
39- TÜSEV 2020 Yılı Katılma Payı
2020 6.050,00 TL
40- Türk Eğitim Vakfı (Çelenk Bağışı)
2021 500,00 TL


370.279,00 TL

GEREKENLERE SAĞLIK YARDIMI Senesi Yap.Bağış
1- Türkan Pınar-Lale Pınar (1987-2018 arası) 38.160,00 TL
2-Fatma Koşanoğlu (1991-1994 " ) 4,00 TL
3- Ahmet Bulut (1987-1994 " ) 6,00 TL
4- İbrahim Tekin(Eşine) (1994-2014 " ) 12.915,00 TL
5- Hacı Gütmen 1995 4,00 TL
6- Altun Bulut 1995 2,00 TL
7- Necat Güncer 1995 17,00 TL
8- Filiz Akal 1996 392,00 TL
9- Recep Kubilay Alkan 1997 55,00 TL
10- Gülferah Dönmez 1997-2019 arası 33.784,00 TL
11- Hüseyin Güneş 1997 30,00 TL
12- İzzet Baysal Ted.Katkı 1999-2000 arası 24.058,00 TL
13- Cahit Dinçtürk 2004 500,00 TL
14- Ahmet Eşmeli 1997 184,00 TL
15- Mustafa Eskihisarlı(Epilas.Hs.) 2007-2009 1.000,00 TL
16-Lale Pınar 2019-2021 36.000,00 TL
TOPLAM
159.111,00 TL

COVİD-19 DESTEKLERİ

NAKDİ YARDIMLAR YILTUTAR
465 Kişiye Banka Kanalı ile Nakdi Yardım Ödemesi
2020 465.000,00 TL
35 Kişiye Elden Nakdi Yardım Ödemesi
2020 35.000,00 TL
7 Kişiye Banka Kanalı ile Ramazan Yardımı Ödemesi
2020 7.000,00 TL
3 Kişiye Elden Ramazan Yardımı Ödemesi
20203.000,00 TL


510.000,00 TL


SAĞLIK DONANIMLARI
YIL
TUTAR
2 Adet Yüksek Akış Cihazı
2020149.999,04 TL
2 Adet Yüksek Akış Cihazı
2020149.999,04 TL
2 Adet Ventilatör Cihazı2020 128.692,00 TL
1 Adet Ventilatör Cihazı
2020
106.170,90 TL
5 Adet Hastabaşı Monitörü
2020
48.837,60 TL
5 Adet Hastabaşı Monitörü
2020 48.837,60 TL
5 Adet Ventilatör Cihazı
2020
352.837,76 TL
5 Adet Hastabaşı Monitörü
2020
64.800,00 TL

1.050.173,94 TL
BAĞIŞLAR YILTUTAR
Milli Dayanışma Kampanyasına Bağışı
202050.000,00 TL
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMASI YILTUTAR
100 Öğrenciye Alcatel Marka Tablet Bilgisayar 2020104.000,00 TL
GENEL TOPLAM 20201.714.173,94 TL