İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Rayiç Değerleri

1987 - 2020

Amaçlara Yönelik Yatırımlar(2019 yılı rayiç (TL)değerleriyle
Önceki yılın değerleri maliyenin 2019 yılı için öngördüğü %22,58 değer artışı nispetinde arttırılmıştır
İlk ve Ortaöğretim Tesisleri 55 Tesis 162.318.996,31 TL
Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri 54 Tesis
164.450.196,85 TL
Üniversite Bina ve Donanımları 36 Tesis
480.646.265,59 TL
32 Yılda Yapılan Yatırımların Toplamı 145 Tesis 807.415.458,75 TL
Ayrıca ve Harcamanın Yapıldığı Yıl Maliyetleri (TL) ile
−Muhtelif Eğitim Kurum Eğitim Gereçleri 361.980,72 TL
−Muhtelif Sağlık Kurumlarına Sağlık Gereçleri 241.064,00 TL
−1735 Öğrenciye Verilen Burslar (668 Üniversite Mezunu) 5.124.337,00 TL
−Başarılı Öğrencilere ve Akademisyenlere Teşvik Ödülleri 915.411,05 TL
−Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları 123.111,00 TL
−Aynı Amaca Yönelik Kuruluşlara Bağışlar 363.729,00 TL
Otuziki yılda yapılan yardımların toplamı (Harcamaların yapıldığı yıl değerleriyle) 7.129.632,77 TL
GENEL TOPLAM : 814.545.091,52 TL

NOT:
Tanzim tarihi: 2020 yılı bütçesi bu değerlerin dışındadır.