İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Rayiç Değerleri

1987 - 2019

Amaçlara Yönelik Yatırımlar(2018 yılı rayiç (TL)değerleriyle
Önceki yılın değerleri maliyenin 2018 yılı için öngördüğü %23,73 değer artışı nispetinde arttırılmıştır
İlk ve Ortaöğretim Tesisleri 55 Tesis 132.418.825,51 TL
Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri 54 Tesis
134.157.445,62 TL
Üniversite Bina ve Donanımları 35 Tesis
382.920.667,64 TL
32 Yılda Yapılan Yatırımların Toplamı 144 Tesis 649.496.938,77
Ayrıca ve Harcamanın Yapıldığı Yıl Maliyetleri (TL) ile
−Muhtelif Eğitim Kurum Eğitim Gereçleri 255.875,06 TL
−Muhtelif Sağlık Kurumlarına Sağlık Gereçleri 241.064,00 TL
−1735 Öğrenciye Verilen Burslar (668 Üniversite Mezunu) 4.632.112,00 TL
−Başarılı Öğrencilere ve Akademisyenlere Teşvik Ödülleri 771.869,43 TL
−Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları 105.111,00 TL
−Aynı Amaca Yönelik Kuruluşlara Bağışlar 358.229,00 TL
Otuziki yılda yapılan yardımların toplamı (Harcamaların yapıldığı yıl değerleriyle) 6.364.260,49 TL
GENEL TOPLAM : 655.861.199,26 TL

NOT:
Tanzim tarihi: Ocak 2019
2019 yılı yatırım bütçesi bu değerlerin dışındadır.