İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Rayiç Değerleri

Eğitim ve Sağlıkta Halkın ve Ülkenin Hizmetinde 35 Yıl

1987 - 2022

Amaçlara Yönelik Yatırımlar yeniden değerleme oranında (%36,20) değerlenmiştir.
İlk ve Ortaöğretim Tesisleri 56 Tesis 244.721.256,72 TL
Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri 54 Tesis
244.385.852,52 TL
Üniversite Bina ve Donanımları 36 Tesis
732.584.427,53 TL
TOPLAM 146 Tesis 1.221.691.536,77 TL
Ayrıca ve Harcamanın Yapıldığı Yıl Maliyetleri (TL) ile
−Eğitim ve Sosyal Hizmet Donanımları
361.980,72 TL
−Muhtelif Sağlık Kurumlarına Sağlık Gereçleri
241.064,00 TL
−1926 Öğrenciye Verilen Burslar (784 Üniversite Mezunu) 5.124.337,00 TL
−Başarılı Öğrencilere ve Akademisyenlere Teşvik Ödülleri
1.171.426,09 TL
−Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları 159.111,00 TL
−Aynı Amaca Yönelik Kuruluşlara Bağışlar 370.279,00 TL
−Koronavirüs (Covid-19) Destekleri
1.714.173,94 TL
35 yılda yapılan yardımların toplamı (Harcamaların yapıldığı yıl değerleriyle) 10.131.096,75 TL
GENEL TOPLAM : 1.231.822.633,52 TL

NOT:
Tanzim tarihi: 2020 yılı bütçesi bu değerlerin dışındadır.