İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Bursların Yıllara Göre Dağılımı

BURSLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

YILI ORTA ÖĞRETİM YÜKSEK ÖĞRETİM TOPLAM ÖĞRENCİ ÖDENEN BURS MİKT.
1987-1988 70
13 83 11,79 TL
1988-1989 79 24 103 19,80 TL
1989-1990 93 31 124 37,53 TL
1990-1991 104 33 137 77,13 TL
1991-1192 133 37 170 139,73 TL
1992-1193 122 43 165 228,51 TL
1993-1194 112 52 164 435,60 TL
1994-1195 79 71 150 923,40 TL
1995-1196 44 92 136 1.539,00 TL
1996-1197 36 112 148 3.510,00 TL
1997-1198 20 145 165 8.280,00 TL
1998-1999 14 121 135 13.698,00 TL
1999-2000 6 128+24 Depremzede 158 41.580,00 TL
2000-2001
7 143 150 65.295,00 TL
2001-2002
6 149 155 81.540,00 TL
2002-2003 4 158 162 107.550,00 TL
2003-2004 5 159 164 130.140,00 TL
2004-2005 4 167 171 151.740,00 TL
2005-2006 5 175 180 191.250,00 TL
2006-2007 3 175 178 206.370,00 TL
2007-2008 2 184 186 249.750,00 TL
2008-2009 2 178 180 257.760,00 TL
2009-2010 2 168 170 243.360,00 TL
2010-2011 3 169 172 260.730,00 TL
2011-2012 4 179 183 293.320,00 TL
2012-2013 2 186 188 336.800,00 TL
2013-2014 2 173 175 344.520,00 TL
2014-2015 1 171 172 370.440,00 TL
2015-2016 9 185 195 426.225,00 TL
2016-2017 9 180 189 415.125,00 TL
2017-2018 7 180 187 454.950,00 TL
2018-2019 7 185 192 509.625,00 TL
2019-2020 3 172 175 469.125,00 TL
2020-2021 2 194 196 524.250,00 TL
2021-2022 1 192 193 632.325,00 TL
TOPLAM 6.792.670,49Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerimize bugüne kadar 6.792.670,49 TL burs ödenmiştir. Bundan böyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 4 yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine, bölüm birincilerden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu birer öğrenciye daha (Bolu merkez ve ilçelerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı) Vakıf tarafından her sene karşılıksız burs verilmektedir. Bu uygulamaya 1994-1995 öğretim yılından itibaren başlanmıştır.

Ayrıca AİBÜ’nde ve Bolu Merkezde bulunan ortaokul ve liselerde okuyan çalışkan ve maddi desteğe muhtaç Bolu’lu öğrencilere de her sene Yönetim Kurulu Kararı ile burs verilmektedir.

Eğitim burslarından ayrı olarak Vakıf her sene kabiliyetli öğrencileri teşvik edebilme gayesiyle bütçesine sadece bu konuda harcanmak üzere tahsisat koymaktadır.

Teşvik ödülleri genellikle;

1- Araştırma yarışmalarında derece alanlar,

2- Edebiyat ve sanat dallarındaki yarışmalarda derece alanlar,

3- Bolu il ve ilçeler arası ilkokul, ortaokul ve liseler arası bilgi ve genel kültür yarışmalarında derece alan okul ve öğrenciler,

4- Bolu Merkez ve ilçelerdeki Lise birincileri ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini birinci ikinci ve üçüncü olarak bitiren Lisans ve önlisans öğrencileri ile Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını birinci olarak bitiren öğrenciler.

BAİBÜ Fakülte ve Yüksekokulları ile Bolu ilindeki orta dereceli okullardan folklor ve spor dalında Türkiye genelinde derece alan öğrenciler teşvik ödülü ile ödüllendirilmişlerdir. Bolu’da yılın öğretmeni seçilen öğretmenlerimize uygulama yürürlükten kalkıncaya kadar vakıf tarafından ödül verilmiştir.

6- Ayrıca Vakıf 2004 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinin yurtdışı A-A1 yayınlarının her birini 1000 er TL ile ödüllendirmiştir. 2016 yılından itibaren 1500 TL ile ödüllendirilecektir. Bu güne kadar 962 Akademisyen 1061 yayın gerçekleştirmişlerdir. Bu uygulama bundan böyle devam edecektir. 2005 yılından itibaren bütçeye Bilimsel Destek Fonu ve Akademik Etkinlikleri Destekleme Fonu adı altında tahsisat koymaktadır..

Kurucumuz talimatıyla, 1994-1995 öğretim yılından itibaren burslarda ismimizi taşıyan Abant İzzet Baysal Üniversitesinin öğrencilerinin yoğunluğu göze çarpmaktadır