İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2021 Bilanço

İZZET BAYSAL VAKFI 31.12.2022 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO TABLOSU
AKTİF(VARLIKLAR) TL ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2021
CARİ DÖNEM 31.12.2022 PASİF(KAYNAKLAR) TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021 CARİ DÖNEM 31.12.2022
I-DÖNEN VARLIKLAR 39.617.497,25
28.699.567,53
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 706.462,39
424.910,31
HAZIR DEĞERLER 38.854.988,685.127.808,84
TİCARİ BORÇLAR 486.677,92
216.122,22
Kasa 228,16
9,92
-Alınan Depozito ve Teminatlar 205.354,22
216.122,22
Bankalar Hesabı* 38.854.760,52
5.127.798,92
-Satıcılar (Geçici Kabul Kesitleri)*** 281.323,70
0,00

DİĞER BORÇLAR0,00
550,25
-Diğer Çeşitli Borçlar
0,00
550,25
MENKUL KIYMETLER 500.638,64
23.304.566,64
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER219.784,47
208.237,84
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 500.638,64
23.304.566,64-Ödenecek Stopaj ve Damga Vergisi
209.060,97
172.938,04
-Banka Bonoları 500.638,6423.304.566,64
-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri 10.723,50
35.299,80
TİCARİ ALACAKLAR963,46 0,00
-Verilen Depozite ve Teminatlar963,46
0,00
STOKLAR 261.869,93
267.192,05
DİĞER STOKLAR
4.137,98
4.034,14
-Gümüş Madalyonlar 4.137,98
4.034,14

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
257.731,95
263.157,91
-Mengen İ.B.Eğitim Kampüsü İnşaat Avansı 257.731,95
0,00
-Hukuk Fakültesi İnşaatı Avansı 0,00
263.157,91
II-DURAN VARLIKLAR 241.585.530,71
466.957.131,71
II-ÖZ KAYNAKLAR 280.496.565,57
495.231.788,93
MADDİ DURAN VARLIKLAR 241.577.270,71
466.948.871,71
MAL VARLIĞI 280.496.565,57495.231.788,93
ARAZİ VE ARSALAR 37.179.000,00
466.948.871,71
-Öz Varlıklar 243.585.947,00
468.957.548,00
-Litros Arsa(%30) 37.179.000,00
70.227.000,00
-İlave Mal Varlığı 39.237.012,92
32.560.991,11
-Şişli İzsal Arsası 7.533.835,00 7.533.835,00 -Solmaz-Ahmet Baysal Fonu 235.894,73
274.614,73
BİNALAR 204.369.300,00
396.692.901,00
-Mebrure Bağışgil Fonu 3.226.064,53
4.485.730,97
-İzsal Han 2.271.781,00
6.002.563,00
-Mustafa Serhan Oksay Fonu 887.668,20
950.543,59
-Kurşunlu Han 631.189,00
1.552.983,00
-Gelir Fazlası (+) 6.676.021,81
950.543,59
-Abant Apartmanı 1.857.044,00
4.433.448,00
-Gider Fazlası (-) 557.923,64 1.419.875,00
-Gümüşkonak Apt. 1.591.226,00
3.773.032,00
-Fabrika Binası 171.212.000,00
320.679.000,00
-Sarıyer Apartmanı 17.278.852,00
28.768.234,00
-Şişli Pay Apt.10 No.lu Daire 734.000,00
1.365.000,00
-Bolu Yaşlılar Yurdu 1.259.373,00
8.556.641,00
-Şişli İzzet Baysal İş Merkezi 7.533.835,00
21.562.000,00
DEMİRBAŞLAR 28.970,71
28.970,71
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8.260,00
8.260,00
HAKLAR 8.260,00
8.260,00
-İnternet Sitesi 8.260,00 8.260,00
AKTİF TOPLAMI 281.203.027,96
495.656.699,24
PASİF TOPLAMI 281.203.027,96
495.656.699,24
NAZIM HESAPLAR 5.390.000,00
4.400.000,00
NAZIM HESAPLAR 5.390.000,00
4.400.000,00
AKTİF GENEL TOPLAMI 286.593.027,96
500.056.699,24
PASİF GENEL TOPLAMI 286.593.027,96
500.056.699,24

Notlar 2022 yılının cari dönemine aittir:

*Bankalar Hesabı; 280,11 TL vadesiz hesap bakiyesinden ve 5.127.518,81 TL vadeli mevduat hesaplarından oluşmaktadır.

**İlgili inşaat yatırımlarımızın zamanında bitirilebilmesi adına ödenen avans ödemeleri ve avans ödemelerine ilişkin peşin ödenen stopaj tutarlarından oluşmaktadır.

***Hukuk Fakültesi İnşaatı ve Mengen Eğitim Kampüsü İnşaatı için yapılan geçici kabul kesintileridir.

****2021 yılına ait Gider Fazlası, 2021 yılında alınan Yönetim Kurulu Karan gereği yeni yıl itibariyle İlave Mal Varlığımızdan düşülecektir.

Gayrimenkullerimize air değerlemeler 4 yılda bir yapıldığından, Belediye rayiç değerleri ile 2022 yılında değerlenecektir.