İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2021 Bilanço

2021 BİLANÇO
AKTİF(VARLIKLAR) TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020 CARİ DÖNEM 31.12.2021 PASİF(KAYNAKLAR) TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020 CARİ DÖNEM 31.12.2021
I-DÖNEN VARLIKLAR 43.826.272,59 39.617.497,25 I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 295.852,31 706.462,39
HAZIR DEĞERLER 31.163.512,97 38.864.988,68 TİCARİ BORÇLAR 197.506,22 485.677,92
Kasa 338,71 228,16 -Alınan Depozito ve Teminatlar 197.506,22
205.354,22
Bankalar Hesabı* 31.163.174,26 38.854.760,52 -Satıcılar (Geçici Kabul Kesitleri)*** 0,00 281.323,70MENKUL KIYMETLER 11.678.276,73 500.638,64 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER98.346,09219.784,47
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 2.825.300,85 24.643.742,88 -Ödenecek Stopaj ve Damga Vergisi
87.900,12 209.060,97
-Banka Bonoları 2.825.300,85 21.612.207,88 -Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri 10.445,97 10.723,50
TİCARİ ALACAKLAR963,46 0,00
-Verilen Depozite ve Teminatlar963,46
0,00
STOKLAR 963.519,43 261.869,93
DİĞER STOKLAR 4.137,98 4.137,98
-Gümüş Madalyonlar 4.137,98
4.137,98
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI*** 979.381,45 257.731,95
-Mengen İ.B.Eğitim Kampüsü İnşaat Avansı 567.010,31 257.731,95
-Hukuk Fakültesi İnşaatı Avansı 412.371,14 0,00
II-DURAN VARLIKLAR 241.585.530,71 241.585.530,71 II-ÖZ KAYNAKLAR 285.115.950,99 280.496.565,57
MADDİ DURAN VARLIKLAR 241.577.720,71 241.577.270,71 MAL VARLIĞI 285.115.950,99
280.496.565,57
ARAZİ VE ARSALAR 44.712.835,00 37.197.000,00 -Öz Varlıklar 243.585.947,00 243.585.947,00
-Litros Arsa(%30) 37.179.000,00 37.179.000,00 -İlave Mal Varlığı 37.480.665,78 39.237.012,92
-Şişli İzsal Arsası 7.533.835,00 7.533.835,00 -Solmaz-Ahmet Baysal Fonu 209.090,74 235.894,73
BİNALAR 196.835.465,00 204.369.300,00 -Mebrure Bağışgil Fonu 2.083.900,33 3.226.064,53
-İzsal Han 2.271.781,00 2.271.781,00 -Mustafa Serhan Oksay Fonu 0,00 887.668,20
-Kurşunlu Han 631.189,00 631.189,00 -Gelir Fazlası (+) 1.756.347,14 0,00
-Abant Apartmanı 1.857.044,00 1.857.044,00 -Gider Fazlası (-) 557.923,64 1.419.875,00
-Gümüşkonak Apt. 1.591.226,00 1.591.226,00
-Fabrika Binası 171.212.000,00 171.212.000,00
-Sarıyer Apartmanı 17.278.852,00 17.278.852,00
-Şişli Pay Apt.10 No.lu Daire 734.000,00 734.000,00
-Bolu Yaşlılar Yurdu 1.259.373,00 1.259.373,00
-Şişli İzzet Baysal İş Merkezi 0,00 7.533.835,00
DEMİRBAŞLAR 28.970,71 28.970,71
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8.260,00 8.260,00
HAKLAR 8.260,00 8.260,00
-İnternet Sitesi 8.260,00 8.260,00
AKTİF TOPLAMI 285.411.803,30 281.203.027,96 PASİF TOPLAMI 285.411.803,30
281.203.027,96
NAZIM HESAPLAR 5.640.000,00 5.390.000,00 NAZIM HESAPLAR 5.640.000,00
5.390.000,00
AKTİF GENEL TOPLAMI 291.051.803,30 286.593.027,96 PASİF GENEL TOPLAMI 291.051.803,30
286.593.027,96

*Bankalar Hesabı: 65.16 TL vadesiz hesap bakiyesinden ve 38.854.695,36 TL Vadeli Mevduat Hesaplardan oluşmaktadır.

**İlgili inşaat yatırımlarımızın zamanında bitirilebilmesi adına ödenen avans ödemeleri ve avans ödemelerine ilişkin peşin ödenen stopaj tutarlarından oluşmaktadır.

***Hukuk Fakültesi İnşaatı ve Mengen Eğitim Kampüsü İnşaatı için yapılan geçici kabul kesintileridir.

****2021 yılına ait Gider Fazlası, 2021 yılında alınan Yönetim Kurulu Karan gereği yeni yıl itibariyle İlave Mal Varlığımızdan düşülecektir.

Gayrimenkullerimize air değerlemeler 4 yılda bir yapıldığından, Belediye rayiç değerleri ile 2022 yılında değerlenecektir.