İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2021 Bütçe

2021 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU
GİDER TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020 CARİ DÖNEM 31.12.2021 GELİR TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020 CARİ DÖNEM 31.12.2021
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 216.034,30 277.113,83 KİRA GELİRLERİ 5.427.147,20 5.861.811,00
Personel Giderleri
174.984,24213.929,59 İzsal Han 414.740,00 617.116,00
Genel Giderler
32.501,96
53.568,08
Şişli İzsal Mülkü 1.156.850,00 1.018.200,00
Yönetim Giderleri
0,000,00 Abant Apt. 112.827,00 124.520,00
SMMM-YMM Ödemeleri
6.595,007.821,16 Gümüşkonak Apt. 151.275,00 205.370,00
Vergi-Resim-Harçlar
1.953,101.795,00 Sarıyer Apt. 156.612,00 0,00

Fabrika Binası 2.953.608,20 3.316.320,00
Kurşunlu Han 18,780,00 21.480,00
Binaların Bakım-Onarım-Sair Giderleri 638.057,72 593.564,62 Litros Arsa(%30) 337.500,00 374.850,00
Han ve Apt. Görevli Ücretleri 59.205,84 81.212,44 F.T.R Hastane Kantini 6.450,00 27.540,00
Han ve Apt. Genel Giderleri
40.698,89 56.934,58 Bolu Yaşlılar Yurdu 53.555,00 66.615,00
Bakım-Onarım Giderleri
62.132,85 29.246,84 Şişli Pay Apt. 34.120,00 38.480,00
Av.Ücreti-Dava Harçları
27.604,13 20.867,80 Kiracılardan Alınan Katkılar 30.830,00 51.320,00
Emlak Vergileri
360.920,38 403.338,11
Deprem Sigorta Poliçeleri 1,965,63 1.964,85
Sarıyer Apt. Mimari ve Güçlendirme Projesi 53.100,00 0,00
Sarıyer Apt. Peyzaj ve Bahçe Bakım Çalışması 32.430,00 0,00
AMAÇLARA YÖNELİK GİDERLER 6.838.501,24 18.840.281,20 FAİZ GELİRLERİ 4.011.968,74 7.148.405,00
1-Yatırım Giderleri 4.374.025,19 18.107.007,87 Mevduat/Bono Faiz Gelirleri 3.895.813.02 6.678.789,32
Mengen İ.B. Eğitim Kampüsü İnşaatı*
934.635,70 11.352.726,67 Yatırım Fonu Gelirleri 3.092,81 13.364,07
Mengen İ.B. Eğitim Kampüsü İnş. Kont.*
33.995,00 43.250,00 Toplu Konut A.Ş.Temettü 0,00 0,00
BAİBÜ Hukuk Fakültesi İnşaatı
3.369.949,49 6.711.031,20 S.-A. Baysal Fon Geliri 30.953,67 62.542,65
BAİBÜ Hukuk Fakültesi İnşaatı Kont. B.
35.445,00 0,00 Mebrure Bağışgil Fon Geliri 82.109,24 331.716,49
M. Serhan Oksay Fon Geliri 0,00 61.992,47
2-Sosyal Yardımlar 750.302,11 733.273,33 BAĞIŞLAR 6.840,00 22.886,00
Öğrenci Bursları 488.100,00 500.625,00 Şartlı Bağışlar 3.000,00 3.000,00
Eğitim-Sosyal Yardımlar Yönetim Gideri 88.475,83 107.809,57 Şartsız Bağışlar 3.840,00 19.886,00
Teşvik Ödülleri 57.080,00 59.775,00
Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları 18.000,00 18.000,00 DİĞER GELİRLER 2.984,47 1.836,46
Diğer Kurumlara Yapılan Bağışlar 6.050,00 500,00 Asgari Ücret Destek Tutarı 2.037,50 1425,00
Amaçlara Yönelik Diğer Harcamalar 12.785,28 8.729,76 Diğer Olağandışı Gelirler 946,97 411,46
Bilimsel Destek Fonu 79.811,00 37.834,00
3-Koronavirüs
(Covid-19) Destekleri
1.714.173,940,00
Hastanelere Solunum Cihaz Bağışları1.050.173,940,00
Salgın Sebebi ile Nakdi Yardım (500 Aile)500.000,00
0,00
Ramazan Ayı Nakdi Yardımları(10 Aile)10.000,00
0,00
Milli Dayanışma Kampanyası Bağışı50.000,00
0,00
Uzaktan Eğitime Destek (100 Öğr. Tablet)104.000,000,00
Diğer Olağandışı Giderler 0,010,62
Gelir-Gider Fazlası 1.756.347,14 0,00 İlave Mal Varlığından Karşılanan 6.676.021,81
TOPLAM 9.448.940,41
19.710.960,27
TOPLAM 9.448.940,41 19.710.960,27