İZZET BAYSAL VAKFI

Mali Bilgiler

2021 Bütçe

İZZET BAYSAL VAKFI 31.12.2022 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR-GİDER TABLOSU
GİDER TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021 CARİ DÖNEM 31.12.2022 GELİR TL ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021 CARİ DÖNEM 31.12.2022
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 277.113,83 428.713,43 KİRA GELİRLERİ 5.861.811,00 8.099.657,00
Personel Giderleri
213.929,59339.077,85 İzsal Han 617.116,00 806.617,00
Genel Giderler
53.568,08
78.613,68
Şişli İzzet Baysal İş Merkezi 1.018.200,00
2.108.850,00
Yönetim Giderleri
0,000,00 Abant Apt. 124.520,00
173.255,00
YMM Ödemeleri
7.821,16
7.847,00
Gümüşkonak Apt. 205.370,00
245.320,00
Vergi-Resim-Harçlar
1.795,00
3.174,90
Sarıyer Apt. 0,00
0,00

Fabrika Binası 3.316.320,00
3.966.360,00
Kurşunlu Han 21.480,00
34.200,00
Binaların Bakım-Onarım-Sair Giderleri 593.564,62
895.798,74
Litros Arsa(%30) 374.850,00
506.550,00
Han ve Apt. Görevli Ücretleri 81.212,44
85.718,22
F.T.R Hastane Kantini 27.540,00
27.540,00
Han ve Apt. Genel Giderleri
56.934,58
121.454,85
Bolu Yaşlılar Yurdu 66.615,00
84.690,00
Bakım-Onarım Giderleri
29.246,84
26.661,62
Şişli Pay Apt. 38.480,00
58.160,00
Av.Ücreti-Dava Harçları
20.867,80
73.073,19
Kiracılardan Alınan Katkılar 51.320,00
88.115,00
Emlak Vergileri
360.920,38 403.338,11
Deprem Sigorta Poliçeleri 1.964,85
2.596,38
Sarıyer Apt. Mimari ve Güçlendirme Projesi 53.100,00 0,00
Sarıyer Apt. Peyzaj ve Bahçe Bakım Çalışması 32.430,00 0,00
AMAÇLARA YÖNELİK GİDERLER 18.840.281,20
25.127.767,15
FAİZ GELİRLERİ 7.148.405,00
6.321.981,31
1-Yatırım Giderleri 18.107.007,87
24.108.409,13
Mevduat/Bono Faiz Gelirleri 6.678.789,32
5.444.026,58
BAİBÜ Hukuk Fakültesi İnşaatı
6.711.031,20
17.766.263,93
Yatırım Fonu Gelirleri 13.364,07
21.274,17
Mengen İ.B. Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü
11.352.726,67
6.342.145,20
Toplu Konut A.Ş.Temettü 0,00 13.736,25
Mengen İ.B. Aşçılık ve Gastronomi K.Kont.
43.250,00
0,00
S.-A. Baysal Fon Geliri 62.542,65
90.346,69


Mebrure Bağışgil Fon Geliri 331.716,49
605.888,39
M. Serhan Oksay Fon Geliri 61.992,47
146.709,23
2-Sosyal Yardımlar 733.273,33
1.019.358,02
BAĞIŞLAR 22.886,00
32.004,00
Öğrenci Bursları 500.625,00
642.500,00
Şartlı Bağışlar 3.000,00 5.000,00
Eğitim-Sosyal Yardımlar Yönetim Gideri 107.809,57
161.658,81
Şartsız Bağışlar 19.886,00
27.004,00
Teşvik Ödülleri 59.775,00
132.194,00
Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları 18.000,00 24.000,00
DİĞER GELİRLER 1.836,46
997,54
Diğer Kurumlara Yapılan Bağışlar 500,00
0,00
Asgari Ücret Destek Tutarı 1.425,00
332,20
Amaçlara Yönelik Diğer Harcamalar 8.729,76
20.644,21
Diğer Olağandışı Gelirler 411,46
665,34
Bilimsel Destek Fonu 37.834,00
38.361,00
3-Koronavirüs
(Covid-19) Destekleri
1.714.173,940,00
Hastanelere Solunum Cihaz Bağışları1.050.173,940,00
Salgın Sebebi ile Nakdi Yardım (500 Aile)500.000,00
0,00
Ramazan Ayı Nakdi Yardımları(10 Aile)10.000,00
0,00
Milli Dayanışma Kampanyası Bağışı50.000,00
0,00
Uzaktan Eğitime Destek (100 Öğr. Tablet)104.000,000,00
Diğer Olağandışı Giderler 0,62
0,00
Gelir-Gider Fazlası 1.756.347,14 0,00 İlave Mal Varlığından Karşılanan 6.676.021,81 11.997.639,47
TOPLAM 19.710.960,27
26.452.279,32
TOPLAM 19.710.960,27
26.452.279,32